Rozměry a podoby prostoru ukazuje ve svém neměnném formátu 195 × 265 mm Artikl v červnovém vydání. Téma Prostor je tak otevřeno v souvislosti s prostorem veřejným, jejž hlavně v letních měsících naplňují nejrůznější festivaly hudební a v posledních letech četně i architektonické nebo sochařské. Prostor je i hledisko výtvarného umění, v němž se dílo z plochy rozšiřuje do další dimenze a je tak dalším rozměrem, ve kterém je dílo vnímáno a do kterého je zasazováno. V neposlední řadě se tento neměnný hybridní formát svým obsahem dotýká i prostoru osobního a věřím, že se svými dalšími texty dotkne i toho vašeho. ∞