Milí čtenáři, je mi radostí předložit vám první číslo šestého ročníku Artiklu, a tedy jeho 61. vydání. Doba pěti let mého šéfredaktorství přinesla množství inspirativních setkání, zhlédnutých výstav, filmů, divadelních představení, přečtených knih, cest vlakem, ale i nekonečných hodin za počítačem, které zapříčinily, že si každý měsíc můžete číst o tom výrazném z kulturní scény napříč městy a regiony. Těchto šedesát měsíců zároveň přineslo množství článků a reflexí nejrůznějších témat, které píší redaktoři, jimž je kultura nejbližším prostorem. Lednovým tématem čísla je Slušnost. Přestože se z naší společnosti vytrácí – možná přesněji řečeno mění podobu –, skrze toto vydání připomínáme její důležitost a doufám, že si opět začneme uvědomovat, jak důležitá je. Že není vše jen o líbivých kulisách a vzhledu, ale především o obsahu, který by měl být v souladu se svou formou. Slušnost, tedy soulad sebe sama s okolím a náležité chování se k sobě navzájem, nechť nás provází nejen tímto číslem, ale i tímto celým rokem. Děkuji, že nás čtete a že se nestydíte být kulturní. Proto můžeme dělat to, co nás opravdu baví, a být v tom dobří. ∞