Kolikrát už jsme něčemu unikli s představou, jak skvěle jsme obešli něco nepříjemného, s čím jsme se nechtěli konfrontovat. A kolikrát už nás to samé, ale v trochu jiné podobě, potkalo znovu. Na životní cestě každého z nás čeká množství překážek, které nezmizí, když je budeme pouze obcházet. Naopak – čím dříve se dokážeme odhodlat a překonat je, tím radostnější bude naše další cesta. V druhém případě, v případě obcházení, nám sice překážka zmizí z očí, ale o to hlouběji se jako nevyřešený quest uloží do mysli. A když to budeme nejméně čekat, nejméně chtít, objeví se nám v nové podobě znovu a připomene, jak jsme se snažili sami sebe oklamat a jak jsme nezdolali něco, co jsme měli. A bude se objevovat stále, dokud se nám nepodaří ji zdolat a nějaký ze svých životních úkolů vyřešit a tím se posunout zase dál. Vlastně je to jak v těch počítačových hrách. Jenom tahle nejde vypnout.

P.S. Tak jako je každá titulní strana volena vědomě a s určitým záměrem, není tomu jinak ani u této. Grafické ztvárnění budovy Transgas, které je aktuálně v nákladu 7 000 výtisků distribuované na všech dobrých kulturních místech v České republice, zhmotňuje i naše stanovisko – nesouhlas s demolicí této high-tech stavby s prvky brutalismu. Její autor, architekt Václav Aulický, který dal Praze mimo jiné i Žižkovskou televizní věž, dokázal, jak nejradikálnější budova z množství oceli a skla dokáže dát unikátní charakter městskému prostoru. ∞