Jsou momenty, které bychom nejraději vrátili o pár chvil zpět a změnili jejich podobu. Slova, která bychom raději neřekli. Nebo slova, která říct nemůžeme, protože nám to daný kontext nedovoluje. Přestože se dnešní doba tváří svobodně, každý jsme pod určitým tlakem okolností, který nás nutí být korektní. Komplikovaná je například rasová otázka. Ačkoli se názor může lišit, jeho oficiální podoba je pevně daná. Málokdo vysloví svůj postoj k věcem v jeho pravdivé formě z obav, že bude vytržen z kontextu. Charakter lidí v naší zemi je stále spíš pokrytecký, ohebný a inklinuje k bulvarismu. Český národ má stále rád spíš neštěstí druhého, než že by přál hojnost. Měli bychom toto myšlení změnit. Když jsme spokojeni, nemáme důvod nepřát druhému být také spokojen. Ale spousta lidí neví, jak spokojenosti a harmonie ve svém životě dosáhnout. Zásadním uvědoměním si je, že svůj život a jeho celkovou podobu máme ve svých rukou a jen my sami ji můžeme ovlivňovat. Jsou samozřejmě určité konvence, kterým se nevyhneme, ale pokud jsme s nimi v souladu a chápeme, proč bychom neměli vždy nutně vybočovat, nemusíme v sobě vyvolávat vnitřní neklid. I zdánlivé neštěstí například v podobě krádeže cenné věci nám může otevřít oči a ukázat, kde jsou naše hodnoty, jestli nám daná věc skutečně chybí a jak si poradíme bez ní. Řešení situace existuje vždy. Vědomí tohoto faktu nám přinese vnitřní klid. Celý život se točí kolem o hledání řešení v nových situacích. Rozmanitost života se skládá z nových situací, které zažijeme, které nás samotné posunou dál. Když jsme sami spokojeni, přitahujeme k sobě i takové lidi a chceme s nimi spokojenost sdílet. Bohužel je častokrát evidentní až patologická touha po destrukci stabilního stavu, protože stagnace je frustrující. Tvořme svůj život vědomě a přejme dobré i ostatním. Co dáváme, bude se nám i vracet. Protože je tolik zakázaných slov v naší společnosti, nezakazujme si ta hezká a naučme se je ve svém okolí říkat. Život je příliš krátký na jejich nepředávání. Když někomu uděláte radost hezkým slovem, sami uvidíte, jak se vám vzápětí váš dárek vrátí. Zkuste to třeba právě teď. Přeji inspirativní čtení květnového Artiklu s tématem Zakázaná slova. ∞