Malíř Vladimír Houdek (* 1984) patří k neomoderní generaci mladých umělců, kteří se nebojí experimentovat s klasickými prostředky malby a vytvářet nové vizuální formy konfrontací s koncepty modernistických a postmodernistických obrazů. Akt malby je u něj podmíněný vzděláváním a vědomou komunikací s historicky známými díly, jež pro nás zatím zůstávají otazníkem a slouží jako východiska k tvůrčí interpretaci. Narozen v Novém Městě na Moravě, studoval malbu v ateliéru Vladimíra Skrepla na pražské AVU. V roce 2010 získal Cenu kritiky za mladou malbu, v roce 2012 se stal laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého. ∞