Celoroční projekt ostravské galerie Plato, nesoucí název Dočasné struktury 1 a 2, vytvořili umělci ve funkčních prostorech bývalé prodejny Bauhausu. V celkové rozloze galerie o výměře 5 tisíc metrů čtverečních je ve stálé expozici Knihovna, Bistro, Prodejna a Dekor. Na tyto tzv. site-specific umělecká díla navazují Dočasné struktury 2, které představují Zahradu budoucnosti.

Hobbymarket Bauhaus. Dříve jsme tady nakupovali květináče, zahradní nábytek a nářadí, dnes je to jedinečné místo pro kulturní nadšence. Zvláštní, ale zároveň zajímavá plocha pro výstavní prostory. Dozajista něco nového a jiného, než na co jsme byli dosud všichni zvyklí. Vystavované předměty Dočasných struktur se mísí s původními texturami Bauhausu. Autoři konceptu zanechali některé nápisy odkazující například na stavebniny, obkládačky, dlaždice. Také obrazy či tapety kdysi na prodej zůstaly na svých místech a dokládají svou minulost propojením se současností.

Dočasné struktury 1 jsou otevřené od dubna letošního roku, k životu je přivedlo šest tvůrců pocházejících z České republiky, Slovenska a Polska.


Knihovna
Místo, kde vdechujete vůni nových i starých knížek, máte možnost usednout k prostornému stolu a vychutnat si okamžiky pocitu štěstí při četbě či prohlížení různorodých knih a časopisů o umění. Výjimečný souhrn uměleckých publikací o současném i minulém umění a jeho souvislostech je přístupný celé veřejnosti. Knihovnu a čítárnu PLATO v jednom jako umělecké dílo stvořil vizuální umělec Jan Šerých. V knihovně najdete až na 10 tisíc titulů zakoupených galerií, ale taktéž knihy pocházející z daru soukromé knihovny a Knihovny města Ostravy. „Knihovna nejen uchovává, ale zároveň produkuje. Vztahy mezi texty, knihami, obrazy, tématy a uživateli. Ve spolupráci s Janem Šerých vzniká environment jako nostalgický povzdech nad dobou, kdy knihovna dokládala intelektuální a sociální status svého vlastníka,“ uvádí kurátor Marek Pokorný.

Bistro
Tzv. PLATO Café. Polská vizuální umělkyně, performerka a scénografka Dominika Olszowy vytvořila jedinečné autorské bistro/kavárnu/bar. Můžete si vybrat sami. Každému jak je po chuti. Inspirovat se Olszowy nechala čínským zvěrokruhem a plochu bistra pojala jako krajinu. Za barem jsou vystaveny košile potřísněné kávou, na baru kromě květin zasazených v pastelových květináčích vytváří zajímavou kompozici amulety se zapuštěnými magickými kameny, které se taktéž nacházejí v malých prosklených okénkách na barevných stolech a židlích.

PLATO Café zahajuje svůj provoz v roce Psa, jeho elementem je země a typickou barvou hnědá, stejně jako je hnědá barva kávy. Kavárna tvoří platformu pro setkávání a každodenní interakci mezi lidmi, kdy svou volností a uspořádaností posiluje mezilidské vztahy, přátelství i spolupráci. Svým projektem chce napomoci lidem k akci konat a vytrhnout je ze všednosti. „Dominika Olszowy se ve své tvorbě pohybuje formálně mezi různými médii, obsahově mezi podvědomím, intuicí, snem a skutečností. »Kávička« je pro ni synonymem nereálnosti, ale také symbolem spotřebního životního stylu,“ říká o autorce bistra kurátor Jakub Adamec.

Prodejna
Ojedinělá nabídka výběrových knih o umění jako kolektivní dílo čtyř umělců, Milana Housera, Johany Pošové, Julie Gryboś a Barbory Zentkové, s rozdílným tvůrčím přístupem, který propojili do společného prostoru se vzájemně prolínajícími se prvky. „Jednotlivé komponenty prodejny vytvořené umělci vyvolávají napětí mezi uměleckým dílem a jeho displejem, odbourávají hranice mezi autorem a čtenářem, umělcem a divákem“ říkají kurátorky prodejny Daniela a Linda Dostálkovy. Prodejna nabízí zvláštní soubor uměleckých publikací jak z českých, tak i ze zahraničních nakladatelství, které vybraly samy kurátorky osobně. Před zakoupením knih, které jsou běžně jen k dostání v e-shopech, si je můžete prohlédnout a prolistovat.

Dekor
„Pustili jsme se do hry, kdy efektivním umístěním děl v prostoru narušujeme představu o standartním formátu výstav,“ říká kurátor Marek Pokorný. O sekci dekoru se postarali laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého, nejvýznamnějšího domácího ocenění umělců do 35 let. Uspořádání jednotlivých děl ze sbírky Magnus Art ve výstavní síni představuje logickou síť vztahů a tvoří určitý příběh. Divákům umělecké prostředí nabízí mnoho dalších aktivit a interakcí, která nemusí primárně nutně pociťovat jako umění.

Zahrada
Garden of the Future pochází z druhého cyklu Dočasných struktur a navazuje na Dočasné struktury 1. Vizuální umělci a architekti z České republiky a Nizozemí společnými silami vytvořili prostory zahrady budoucnosti v atriu galerie. Autory funkční koncepce jsou Matyáš Chochola, laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého, Rustan Söderling a Atelier Partero, který představuje dvojice zahradních architektů Mirka Svorová a Jakub Finger. Idea vytvoření a zobrazení postapokalyptického světa se zrodila v důsledku toho, že autoři expozice chtěli propojit dvě alternativní představy o budoucnosti světa bez lidí. Na jedné straně opojení vizuální silou toho, co zbylo z ikonických míst velkých civilizací, naopak na straně druhé důvěra v obnovitelnou sílu přírody. Umělci se v instalaci snaží naznačit a urychlit proces tzv. primární sukcese. Míněno moment, kdy se na území zahrady uchytí rostliny pionýři tak, aby připravily úrodnou půdu pro vznik nových biologických společenstev. „Přijmeme-li tezi, že apokalypsa již probíhá v podobě nezřetelných změn (klimatických, sociálních…), autorská zahrada je pokusem přistoupit k temné budoucnosti pozitivně a poskytnout tomu, co jsme zničili, dost času k obnově,“ uvádí kurátoři.

Expozice Garden of the Future ukazuje zarostlou neopečovávanou vegetaci, která bujně raší, kde se jí zamane, zničené nepoužitelné auto, ze kterého se stal pouhopouhý vrak, zrezivělý rotoped, odhozené pneumatiky, odpadky v podobě bot, lahví…

Skutečná realizace jejich vize je otázkou několika desítek, možná stovek let. Musíme si uvědomit, že zatím s tím něco dělat ještě jde, něco změnit můžeme. Autorská zahrada umělců z Česka a Nizozemí je takovým pokusem přistoupit k apokalyptické budoucnosti pozitivně a nabídnout tomu, co se nám podařilo zničit, dostatek času k rekonvalescenci a obnově. Nicméně práce na zahradě budoucnosti nás všech nikdy neskončí. ∞


Dočasné struktury 1 / 2
Galerie PLATO (Janáčkova 22, Ostrava)
celoroční projekt