Na přelomu roku byl v brněnském Domě pánů z Kunštátu otevřen mezinárodní rezidenční program Brno Artists in Residence.

„V Domě umění města Brna věříme, že umělci s jejich myšlenkami, liberálním přístupem k životu, tvůrčí energií a neústupnou povahou přispívají k tomu, aby se svět stal lepším místem pro život,“ říká Marta Fišerová Cwiklinski, kurátorka rezidenčního programu, který umělcům poskytuje čas, prostředky i prostor pro práci a život. Dům umění programem, který se má systematicky věnovat přeshraniční spolupráci, rozšířil spektrum své činnosti o to, co doposud v Brně v ucelené podobě chybělo – jak na institucionální bázi, tak v neziskové sféře. Dosavadní snahy čítaly pouze ojedinělé pobyty umělců, navázané na galerijní provoz nebo vycházející z iniciativ různých uskupení. Umělec chce ve městě, do kterého na několik měsíců přijíždí, nejen pracovat, ale také poznávat místní scénu a kolegy. Vyměňuje kontakty, navazuje nové vztahy, postupně vznikají možnosti další spolupráce. Program svým zaměřením na Střední Evropu umožňuje vytvoření trvalých a pevných vazeb, k čemuž přispívá i příhodná geografická lokalita Brna.

Od letoška je rezidenční program provázán s výstavním programem Galerie G99. Aktuálním hostem v Brně je Benjamin Bronni, německý malíř a sochař zajímající se o architekturu, geometrii, struktury a rastry, často s přesahem do prostoru, který citlivě vnímá a převádí do svých děl formou místně specifických instalací. Umělce můžete potkat na vernisáži 14. listopadu a jeho výstavu pak shlédnout až do konce roku 2017 v G99. º


autorka: Petra Fujdlová