V srpnu letošního roku končí třetí ročník projektu Start up pro mladé začínající umělce. Je spojen s odchodem z domácí výstavní síně v přízemí Domu U Zlatého prstenu. Po pěti letech tak Start up opouští svoje místo a přesouvá se do prostor Colloredo-Mansfeldského paláce v Karlově ulici, které budou zpřístupněny na podzim tohoto roku.

Třetí díl představí celkem deset umělců – rovnoměrně zastoupeno je pět autorů a pět autorek. Společně s předchozími ročníky tak svá díla představí třicet autorů, pracujících s množstvím výrazových prostředků od kresby až po závěsný obraz, objekt, video či fotografii. Někteří z nich vytvořili site specific díla, jiní vystavili práce, jež vznikaly v jejich ateliérech, ale vždy měly ve Start up premiéru. Program Start up prokázal svoji životaschopnost, kterou dokazuje zvýšený zájem jednotlivých autorů o vystavování a pozitivní ohlas veřejnosti, jejíž vztah k současnému umění však stále není na tak vysoké úrovni, jakou by si zasluhovalo. Program také připomněl, že do aktuálního umění patří i projevy, jež jsou z něj někdy vylučovány a nemají příležitost uplatnit se v rámci zavedených kurátorských přehlídek či soutěží.

Do konce probíhajícího cyklu zbývají dvě výstavy. Tou nejbližší bude projekt Jakuba Petra (*1987 v Praze), který pokračuje v rodinné sklářské tradici, ve své volné tvorbě však spojuje zálibu v matematice a fyzice s konstrukcí elektronicky řízených mechanismů. Na výstavě s názvem Toroid představí monumentální kinetický objekt inspirovaný elektromagnetickým zářením, teorií strun a modelem atomu od de Broglieho. Interaktivně ovládaný stroj s rotujícími částmi a upevněnými LED diodami vytvoří iluzivní světelné kresby levitujícího toroidu (tj. prostorového tělesa prstencového tvaru), jehož podoba dokonce může být modifikována divákem. „Při výkladu elementární fyziky se člověk dobírá pravd a odhaluje základní principy přírody, já se inspirován tímto světem pokouším o zhmotnění jeho esence v našem lidském měřítku,“ říká autor, který studuje v Ateliéru skla pod vedením Ronyho Plesla na VŠUP v Praze.

Závěrečná výstava patří Tereze Černé, absolventce Ateliéru malířství na Ostravské univerzitě, jež v rámci výstavy Vzdušné války představí své alegorické obrazy a kresby vyprávějící o mytických legendách a rituálech.

Spolu se slavnostním zahájením nově situovaného ročníku, jehož cílem bude i nadále podpora mladých výtvarníků a nastartování jejich umělecké kariéry, se uskuteční také křest katalogu Start up III shrnujícího pestrou přehlídku třetího cyklu.

Start up III
GHMP – Dům U Zlatého prstenu
Týnská 6, Praha 1

Jakub Petr / Toroid
16. 5.–16. 6.

Tereza Černá / Vzdušné války
4. 7.–4. 8.

Více o projektu na: www.startup-ghmp.cz


autor: Michaela Moučková