Galerie hlavního města Prahy v autentickém prostředí barokního Colloredo-Mansfeldského paláce uvádí výstavy mladých umělců, kteří zaujímají důležité pozice v rámci současného středoevropského umění. Výstavní projekty jsou doplněny o cyklus Start Up, který v bývalé kočárovně představuje nastupující generaci mladých výtvarníků.

Výstava Éntomos: Hulačová – Keresztes – Janoušek představuje dvě mladé sochařky, českou umělkyni Annu Hulačovou a její maďarskou vrstevnici Zsófii Keresztes. Obě navazují na surrealistické tendence, které vyvrcholily ve 30. letech 20. století, a zároveň na tehdejší předtuchu a všudypřítomnou hrozbu lidské zkázy jako důsledku jednání lidské populace. Proto si zvolily jako „hosta“ Františka Janouška (1890–1943), významného českého surrealistu. Ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy se nachází jeho ilustrace k Maeterlinckově knize Život včel z roku 1935. Název výstavy odkazuje k řeckému pojmu „éntomos“, ze kterého později vzniklo označení pro hmyz „éntoma“. Obě autorky vidí v dnešní ekologické krizi, kdy vymírají včely a ostatní hmyz, předzvěst lidské katastrofy. Zsófie Keresztes pracuje s tématy sebe-požírání a Anna Hulačová se zabývá symbiózou člověka a hmyzu. Éntomos je jejich první společnou výstavou.


Roman Štětina na své výstavě Předmluva umně splétá motivy, texty, zvuky i předměty vypůjčené z různých kontextů do složitých struktur podobných tkaným textiliím. V jeho videích a instalacích pak nabývají nové významy a tvary. Dílo Předmluva je vizuální inscenací zvuku, respektive rozhlasového vysílání, vytvořenou přímo pro hudební sál Colloredo-Mansfeldského paláce. Tvoří ho několik vzájemně se prolínajících dějství, která představí různé fyzické aspekty rozhlasového vysílání. Pro jedno z nich autor vytváří experimentální skladbu pro mužský a ženský hlas/dech a přitom zkoumá genezi zvuku v lidském těle. Další z řady dějství přiblíží „scénografii rozhlasového vysílání“ založenou na funkční estetice detailů architektury nahrávacích studií. V jiném pak autor společně s oděvní návrhářkou Miou Jadrnou představí pozoruhodný design textilií zakrývajících reproduktory historických rozhlasových přijímačů, do nichž se z pohledu posluchače rozhlasový signál „obléká“.

Na výstavě Episode One: Bunny’s Departure, která je součástí cyklu Start Up Marie Tučková přichází s novou postavou jménem Bunny. Jedná se o fiktivní bytost vycházející ze dvou postav. Bunny žije ve svém světě, v němž postupně podléhá strachu z únosu. Autorka opustila internetovou „safe-zónu“, začala háčkovat a skrze vlastnoručně vyrobené masky zprostředkovává svůj pocit z dnešní virtuální anonymity. Marie Tučková je absolventkou bakalářského studia katedry fotografie na UMPRUM a držitelkou ocenění EXIT 2017. V loňském roce se v Colloredo-Mansfeldském paláci účastnila skupinové výstavy Médium: figura. º


Éntomos: Hulačová – Keresztes – Janoušek
Colloredo-Mansfeldský palác, 3. patro (Karlova 2, Praha 1)
21. 11.—3. 3.

Roman Štětina: Předmluva
Colloredo-Mansfeldský palác, 2. patro – taneční sál (Karlova 2, Praha 1)
21. 11.—24. 2.

Start up: Marie Tučková – Episode One: Bunny’s Departure
Colloredo-Mansfeldský palác, kočárovna (Karlova 2, Praha 1)
21. 11.—20. 1.text: Lucie Jamníková