Do fáze hodnocení a bilancování dospěla po sedmileté činnosti galerie Langhans a vytvořila výstavu LANGHANS PRAHA / Od roku 1880 / Jedno jméno, jedno místo, jedno téma.

Výstava nás seznamuje s historií prvorepublikového portrétního fotoateliéru založeného Janem Langhansem. Kurátor Dušan Šimánek, odborné veřejnosti známý jako portrétní a módní fotograf, se zhostil úkolu s lehkostí a citlivostí, jež je pro něj signifikantní. Výstava pojednává o době první republiky a důsledcích zvůle komunistického režimu, která se projevila likvidací archivu, znárodněním a přejmenováním ateliéru, je zároveň živá a přítomná, instalace i tematické rozdělení do jednotlivých místností jsou k divákovi vstřícné a usnadňují pochopení i vcítění se do doby, kterou už mladá generace nepamatuje. Skleněné tabule v přízemí seznamují diváka s osobností Jana Langhanse a jeho osvíceným přístupem k podnikání. Je zde také ukázka několika zapůjčených portrétů, jež svou instalací ve středu místnosti vytvářejí působivou mozaiku, připomínající oltář v kostele.

První patro
Menší místnost po pravici se věnuje historii samotného domu. Čelní stěna je určena fotografiím, které vznikaly během 130 let existence, takže máme možnost pocítit skrze proměny domu i dobové politické klima. Na protilehlé straně je popsán osud nemovitosti po roce 1989. Tato instalace prezentuje přítomnost – seznamuje diváka s rekonstrukcí vedenou architektem Jiřím Lábusem. Dále galerie prezentuje svou spolupráci s grafikem R. V. Novákem, který jí dává svým nadčasovým přístupem k typografii jasnou tvář.

Největší místnost pak můžeme chápat jako třešničku na dortu celé výstavy. Poté, co jsme byli seznámeni s historickým kontextem výstavy, se zde můžeme nabažit výběrem toho nejlepšího z Galerie osobností – jediným dědictvím ateliéru, který se podařilo skrýt před likvidací archivu ateliéru po roce 1948.

Roku 2003 Galerie Langhans zahajovala svou činnost a první výstavou byla propagace nalezeného archivu Galerie osobností. Sbírka skleněných deskových negativů obsahuje výběr portrétů slavných osobností té doby. Celá sbírka byla naskenována a Nadace galerie Langhans, jež toto dědictví spravuje, vyzvala pamětníky, aby pomohli při identifikaci osobností, které ztratily svou identitu během doby, kdy byly jejich portréty skryté za popelnicemi ve dvorku domu.

Jít dál
Ve druhém a posledním patře galerie se svou instalací Póza a antipóza představuje kurátor Walter Keller z Curychu, jenž od ledna 2011 povede dramaturgii programu Galerie Langhans. Jeho instalace je postavena na společenském a dobovém kontrastu portrétů Jana Langhanse a současného fotografa Pawela Jaszczuka. Keller se dotýká momentu fotografování, kdy se začneme stylizovat do podoby, ve které chceme být viděni, a už nedokážeme zůstat uvolnění a takoví, jací skutečně jsme.

Výstavě Jedno jméno, jedno místo, jedno téma není co vytknout, je jasným bilančním bodem, který se vztahuje jak k historii domu a ateliéru, tak i k budoucnosti, s kosmopolitním pohledem na současnou fotografii, který je pro Galerii Langhans tak příznačný.