Podzim ve městě – mlha, mží, už zase se stmívá, lidé vytahují černé a šedé kabáty. Zato les láká svými barvami a zve. K procházce, válení se v listí, k tvorbě land artu.

Land art je úzce spjat s prostředím přírody, do které umělecky zasahuje. Díla nejsou do krajiny umisťována jako objekty, nevyužívají ji pouze jako své atraktivní pozadí, ale sama se jí stávají. Tvořit v přírodě a s přírodou může být intenzivním prožitkem. Když jste v lese, všímejte si barev, tvarů, struktur. Zaujme-li vás nějaký detail, dejte mu vyniknout tím, že jeho okolí trochu poklidíte. Připomíná-li vám nějaký náhodně vzniklý tvar něco konkrétního, dotvořte ho do své představy. Vneste řád tam, kde není. Vše samozřejmě s respektem k přírodě. Materiálu budete mít k ruce spoustu, ani si nemusíte nic nosit s sebou – spadané listí, šišky, větve, kameny, pařezy… Nechť jsou vám následující fotky inspirací.