Vystavovat street art v galerii dnes není žádná novinka. Vyšla o něm už celá řada publikací a v roce 2008, u příležitosti konání prvního ročníku street artového festivalu Names, mu bylo věnováno dokonce celé číslo výtvarného časopisu Ateliér. Že by se ten ilegální, buřičský street art institucionalizoval?

V Městské knihovně můžete právě teď zhlédnout umělecká díla vytvořená přímo na zdi galerie. Autoři výstavy se tak pokouší zmírnit propast mezi autentickým prostředím ulice, kde street art vznikl, a sterilním prostorem výstavní síně. Každý z umělců dostal k dispozici stěnu, nebo dokonce celou místnost. Všechny „piecy“ vznikly přímo k příležitosti výstavy a spolu s ní i zaniknou, čímž je naznačena pomíjivost tohoto uměleckého stylu. K vidění jsou tu jak celé malby, tak pouhé podpisy (tagy), bombing, ale i 3D skulpturální graffiti. Výstava je pak doplněna videi s různými pořady věnujícími se tematice graffiti. Tato část zabere pozornému divákovi asi nejvíce času, který v galerii stráví.

Vystavit či nevystavit, to je, oč tu běží
To, že v Městské knihovně vznikla skutečně „povedená výstava“ s kvalitními uměleckými díly těch nejznámějších writerů, je (dle mého názoru) beze sporu. Otázkou ale zůstává, zda takové umění do galerie skutečně patří. Už z jeho názvu je jasné, kde je jeho původní prostředí, ve kterém zaujme svou silou a barvami. Na ulici, na šedivých betonových fasádách, mostech a stěnách, kde bojuje proti unylé jednotvárnosti takových ploch, je jeho poselství jasné a strhující. Ozvláštňuje, oživuje, ohromuje, zneklidňuje, pobuřuje. Mnohdy jsou to piecy takových rozměrů, že je zapotřebí odstup i několika set metrů. Ale v galerii? Může tam graffiti dílo působit stejně? Může nést to samé sdělení? Asi těžko, ale na druhou stranu je možné si na výstavě udělat v malém průřezu obrázek o graffiti scéně a poznat ta nejlepší jména ve street artovém světě. A v neposlední řadě je zde pro mnohé (zvláště dříve narozené) jednoznačný vzkaz: street art a graffiti je umění, které má svou hodnotu.

Mezinárodní výstavu dvaceti šesti umělců uspořádal kurátor Radek Wohlmut. Tématu street artu se věnuje delší dobu a zmíněné číslo uměleckého časopisu Ateliér sestavil téměř celé.

Městem posedlí / Mezinárodní výstava street artu a graffiti / Ilegální umění v legálním světě
GHMP – Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 1, Praha 1
10. 10.–13. 1.
út–ne 10:00–18:00
120 / 60 Kč