Architektura vyžaduje jistý druh nadhledu. Nejen proto, že na velkou část plánů se člověk dívá z ptačí perspektivy nebo že z nápadů vznikne něco, co bude ovlivňovat život lidí po několik desítek let, ne-li více; či dokonce kvůli mnohokrát ohranému klišé, které kombinuje slova „detail“ a „celek“. Myslím si, že nadhled je nutný pro kvalitně odvedenou práci, které neschází vtip, jenž oceníte víckrát než jen jednou. Představuji vám architektonické studio Sporadical.

Muzeum v Káhiře
Soutěžní návrh Velkého egyptského muzea – transformace písečné duny do obrovského kvádru se stejnou orientací jako pyramidy umístěna na hraně písečné duny.

„Uzavřená forma muzea jasně odděluje důstojnost staroegyptských artefaktů od lhostejného chaosu dnešního arabského Egypta a přilehlé dálnice.“

Rodinný dům v Senohrabech
„Dřevostavba obklopená přírodou. Přízemí je koncipováno jako jeden otevřený prosklený prostor se servisním jádrem. Interiér plynule přechází od křesla u krbu až pod koruny stromů stojící v zahradě. Horní patro je tichou a uzavřenou úrovní domu s ložnicemi.“

Kašny Plzeň
„V soutěžním návrhu přírodních prvků na náměstí Republiky do Plzně jsme chtěli, aby jednotlivé kašny svým charakterem odpovídaly běhu lidského života. První kašna je dětská, je hravá, dá se v ní brouzdat. Druhá je pro dospělé, je dynamická s pravidelnými výstřiky, a třetí je věnována stáří, je klidná, komorní, zastřešená stromy. Představujeme si, že jak se mění požadavky lidí na okolní prostředí během stárnutí, budou se přesouvat od jedné kašny ke druhé až skončí nad hřbitovem.“

Zbývá jen dodat, že ve výsledku Plzeň získala 3 monumentální kašny, směle konkurující nejvyšší kostelní věži v Čechách. Tvůrcem je Ondřej Císler. (pozn. aut.)

Sacré Coeur – Mrázovka, Praha Smíchov (Městské zásahy, PKN 16. 6. 2010)
„Našim návrhem upozorňujeme na potenciál městských parků Sacré Coeur a Mrázovky, které se bezprostředně dotýkají centra a zároveň jsou vlivem špatné přístupnosti ponechány mimo »dění«. Nacházejí se na protilehlých svazích podél Plzeňské ulice. Překrytím mimoúrovňové křižovatky deskou s parkem dojde k propojení nejen obou parků, ale i k plynulému navázání na systém historických parků a zahrad vedoucí až k Hradu. Nově vzniklá plocha přirozeně doplní pobytové prostory stávajících parků, které jsou vlivem svažitého terénu omezeny, a zároveň sníží hluk z dopravy.“


Dostavba tělocvičny Gymnázia J. Keplera, Praha 6
„Funkcionalistická hlavní budova byla kolaudována v roce 1932. Nová tělocvična je přistavěna ke slepě ukončenému západnímu křídlu.

Hmota tělocvičny je jednoduchý kvádr z pohledového betonu. Prosklené plochy jsou stíněny rastrem pevných prefabrikovaných slunolamů. V interiéru je dominantním odstínem světle modrá barva, použitá pro sportovní podlahu a akustické obklady stěn.“Sporadical
Architektonická kancelář Sporadical byla založena v 2004. V současné době pracuje ve složení – Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová.

Vybrané realizace:
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŠKODA TRANSPORTATION, RODINNÝ DŮM V PLZNI – BOŽKOVĚ

Aktuální projekty:
ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ NA VODĚ, ŘADOVÝ DŮM V BLATNICI, RODINNÝ DŮM V LIBERCI, RODINNÝ DŮM V PLZENCI, RODINNÝ DŮM V SRBSKU (V REALIZACI)


PechaKucha
Projekt PechaKucha [peča kuča] umožňuje v 6 minutách, 40 vteřinách a na 20 obrázcích prezentovat publiku to nejlepší ze sebe, ať už jste architekt, designér, umělec či vizionář.