Někteří divadelní mágové ochotně zareagovali na pátrání ohledně přítomnosti rituálu a rituálů v divadelním prostoru. Co odpověď, to názor. Otázky byly dvě: Funguje ještě dnes divadlo jako rituál? A jaké divadelní rituály v divadle dodržujete?

Josef Zajíček, principál divadla Útulek
1. Měřím-li divadlo svým životem, tak jako rituál funguje naprosto dokonale. Divadlo je pro mne rituální prostor, v němž se očisťuji rytmicky, závisle, návykově. Vytvořil jsem si vlastním přičiněním divadlo, v němž se rituálně vyprázdním a naplním novou energií – štěstím, radostí a láskou. V divadle je „čas můj přítel“ a „nic mi stačí“.

2. Od 9. 9. 1999 jsou mé divadelní rituály jednotvárné – nehybné do dneška. Před tímto datem (založením divadla Útulek v Brně) jsem se nacházel v chaotickém hledání. Nyní již šestnáct let, týden co týden čtyřicetkrát v roce, každou středu, bez rekvizit, kulis, kostýmů, jasně vymezeného jeviště a hlediště, herce, diváka, tématu, hlavy a paty, pointy, s jediným úkolem, být intenzivně na příjmu s existencí sebe sama v zážitku přítomnosti. Minimální náklady, maximální nezávislost a náhodnost vytvářejí neopakovatelné obrazy.

Janka Ryšánek Schmiedtová, umělecká šéfka Divadla Petra Bezruče
1. Jsem o tom přesvědčena. Setkání člověka-diváka s člověkem-hercem, který tlumočí myšlenku člověka-autora, režiséra nebo dramaturga nikdy nepřijde o svou unikátnost a rituální podstatu – zvláště tehdy, zajistí-li ono setkání divákovi něco, čemu se říká katarze, tedy silný prožitek.

2. V tomhle je ostravská divadelní scéna krásně staromódní a nezvykle přísná. Například žena by si v divadle neměla nikdy zapalovat cigaretu sama, nováčci v hereckém souboru přináší na první čtenou zápisné, dávají se malé dárky před premiérou jako takzvané zlomvazky a když jsou herci oblečeni v kostýmu, poplivávají se před vstupem na jeviště pro štěstí. Muži-herci nechávají své kolegyně během děkovačky odcházet z jeviště jako první a režisér se jde se spolupracovníky klanět vždy až po vyzvání herců. Mladší generace tu starší považuje za své zkušenější kolegy, kterým je třeba naslouchat – možná i proto pak ti starší nepovažují začínající kolegy za nebezpečnou konkurenci.

Lenka Kolihová Havlíková, principálka Strašnického divadla
1. Myslím, že dnes se tato funkce divadla začíná naplňovat novým obsahem. Důsledkem dnešního způsobu života v globalizované společnosti s virtuálními prvky se v lidech prohlubuje potřeba sdíleného zážitku, společného prožívání. U nás o to silněji, že jsme silně ateistická země. Podle profesora Kopeckého slovo divadlo vzniklo ze slovanského „odivo“ neboli div, zázrak, tedy něco výjimečného, čeho může být divák účasten. Divadla, zejména tedy alternativní, dnes daleko více s diváky komunikují, produkují i jiné události než standardní inscenace. V Divadle X10 se například věnujeme repertoárovému uvádění site-specific projektů, vycházíme do ulic za lidmi, kteří jsou pak překvapivě daleko otevřenější.

2. Myslím si, že všechny. I když dnes se už na jevišti asi klidně může i pískat. Ale rituály jsou důležité, divadlo je emocionálně náročné povolání a všichni, kteří divadlo dělají, jsou do značné míry přecitlivělí. Rituály uklidňují.

Jakub Čermák, principál ansámblu Depresivní děti touží po penězích
1. Ne. Už jsme příliš ostražití, racionální, zcivilizovaní, moderní. Divadlo je bezpečně zatlačeno do škatulky kulturního vyžití. Jakýpak vliv a život?! Nepomáhá nám uvědomit si svou životní fázi, překlenout dospívání či dospělost, neprokazuje pražádnou magickou moc. Pokud divadlo skutečně rozechvěje něco prehistoricky lidského v našich duších, stává se to tak zřídka, že to nemůže být rituál, ten totiž musí být opakovaný. Je to ovšem zázrak.

2. Herci ze souboru Depresivní děti touží po penězích provozují dva rituály. Před představením si navzájem posílají v kruhu gen kreativity, který je má ochránit před nehodami a mým následným hněvem. Druhým rituálem se stalo pašování neurolu do mého čaje v režijní kabině, prý to pomůže mně přežít představení, které sleduji, a potom následně i jim přežít moje připomínky. Těším se, až tento rituál budou zkoumat antropologové. ∞