Příběh zmizelých sousedů, které málokdo za sousedy považoval a které dodnes kdekdo za sousedy vůbec mít nechce. Příběh holocaustu Romů a Sinti.

„Díra v hlavě“ je dokumentární počin triumvirátu Kirchhoff (scénář a režie), Chlpík (kamera) a Daňhel (střih). Jejich společné úsilí dalo vzniknout podívané, která nutí diváka hltat, stejně jako být pohlcován. Snímku, který dopřeje tolik klidu jako nezhojený šlic. Filmu s křehkou poetikou i obhroublou bodrostí, filmu, kterému nechybí citlivost a zadumanost stejně jako vtip.


Nejde o školometsky naučné video, ale o dokumentární esej, oproštěnou od ilustrací, archivních materiálů a komentáře vševědoucího vypravěče. Romský holocaust totiž na rozdíl od toho židovského dosud není historií. Nic ještě není uzavřeno, odškodněno a navždy pohřbeno v učebnicích dějepisu jako historická anomálie. Tragická „trhlina v dějinách“ je stále polapena jen v paměti konkrétních přeživších a jejich nejbližších.

Přeživší v letech a pohřbení v Letech
Výpovědi obětí a svědků se pokoušejí shromáždit dva protagonisté snímky: akademik Danijel Vojak a předseda Světové romské organizace Dragoljub Acković. Ale i oni v nestabilním světě cizích vzpomínek, příběhů, obrazů, snů, představ a dojmů stěží udrží balanc. Tápou, nadávají a cítí, že jim pomyslná historická skutečnost protéká mezi prsty. Kde nalézt dějiny ve vzpomínkách starců na jejich nejútlejší dětství, navíc prorostlé zvěrstvy války? Jak v mysli člověka připraveného o poslední zbytky důstojnosti hledat objektivní záznam skutečnosti?

Lidská paměť: svérázná, nepostihnutelná a odrzlá, je vlastně hlavní postavou filmu. Podle své poťouchlé libovůle promíchává detaily vzpomínek, byť proti hlavní linii kolektivního vědomí lidí zasažených holocaustem nic nezmůže. Jejich společné poselství o potřebě humanismu a tolerance však (zasaženo vrtochy paměti) vchází na scénu kulhavým krokem a v klaunském kostýmu. A právě díky zachycení tohoto momentu nevznikl pouhý vzdělávací film, ale audiovizuální zamyšlení, které má odvahu nezjednodušovat pokřivenou složitost lidského vědomí.

Nezměrně komplikovanou otázku „Jak mluvit o holocaustu?“ se Robert Kirchhoff rozhodl představit v celé její šíři, namísto, aby se tvářil, že na ni má jedinou pravdivou odpověď. A právě proto je jeho třináct let budovaná „Díra v hlavě“ filmem precizním po všech ohledech, zaujímá čestné místo v Kirchoffově (byť výrazné) filmografii a je příslibem další tvorby hodnotné umělecky i společensky. ∞

Díra v hlavě
režie Robert Kirchhoff
Slovensko / Česko, 2016, 90 min.