Malí nakladatelé kvalitní literatury, čtenáři i knižní profesionálové mají příležitost se setkat na novém festivalu Tabook v Táboře. Účast bude mezinárodní a doprovodný program pestrý.

V České republice existuje několik knižních veletrhů, žádný z nich ale neklade důraz na malé nakladatele. Ti si většinou účast na akcích takové velikosti nemohou z finančních důvodů dovolit, a proto si svou cestu ke čtenářům hledají všelijak – sami roznášejí své knihy po obchodech, vystavují je na jednorázových knižních trzích po kavárnách či se snaží získat pár stolů na designovém marketu. Jakousi revoluci v prezentaci malých nakladatelství započal v loňském roce knižní jarmark Knihex organizovaný kulturním čtrnáctideníkem A2 a nakladatelstvím Lipnik. Od letošního roku budou mít malá a středně velká nakladatelství další možnost kvalitně prezentovat své práce před odbornou i laickou veřejností, a to na festivalu Tabook v Táboře.

Festival pro čtenáře i profesionály
Festival Tabook, který pořádá nakladatelství Baobab, není koncipován pouze jako platforma pro setkávání čtenářů a nakladatelů, chce pracovníkům nakladatelství také umožnit, aby mezi sebou navázali spolupráci. To získává na významu proto, že vystavovat budou nejen nakladatelé čeští, ale i francouzští, polští, slovenští, maďarští a španělští. Kromě výstavy a prodeje knih, které budou po celé dva dny trvání festivalu umístěny v centrálním stanu na táborském náměstí, připravil Tabook bohatý doprovodný program. Ten se bude odehrávat ve spřízněných prostorech, jako jsou kavárny, galerie a Husitské muzeum, a zahrnuje autorská čtení, divadelní představení, výstavy, tvůrčí dílny, koncerty a další aktivity. Kromě nakladatelů festival hostí i knihovníky, knihkupce a novináře, kteří se setkají u kulatých stolů a při přednáškách. Vše přístupné i zájemcům z řad čtenářů. Tématy letošního ročníku jsou: Fenomén malý nakladatel ve střední Evropě, Kvalitní literatura pro děti a mládež a Jak se píše středověk. Akcí Tabook nakladatelský baobab zase o kousek povyrostl.

Mezinárodní festival malých nakladatelů Tabook
Tábor, 5.–6. 10.
účast / vstupné: zdarma
www.tabook.cz