Dva chrámy vedle sebe

Dva chrámy vedle sebe

Nedávno se pražští občané mohli těšit z otevření zbrusu nového obchodního centra, hned vedle ikonické budovy obchodního domu Máj. Nad novými paláci konzumu se Češi již do jisté míry pohrdavě tvářit naučili, problematika polyfunkčního centra Quadrio ale sahá mnohem hlouběji, než by se zdálo.

Tags: , , , , , , , , ,
Tao města

Tao města

Veřejný prostor je prázdnem, vlastně prakticky ničím. Ale zároveň je to takové prázdno, které je těhotné vším a z něhož – z ničeho nic – se může ledasco vynořit. Ve starověké Číně pro to měli pojem Tao.

Tags: , ,
Komu patří veřejný prostor?

Komu patří veřejný prostor?

Chápání veřejného prostoru se liší člověk od člověka. Zeptala jsem se několika osobností, jak to vidí a vnímají oni. Úhel pohledu zaměřuji konkrétně na pouliční kulturní dění.

Tags: , , , , , , ,
Ulice galerií a zeď plátnem

Ulice galerií a zeď plátnem

Část společnosti stále nevnímá street art jako plnohodnotné umění. Zásadně tomu nahrávají dva faktory. Nejednoznačnost samotného pojmu a rozcházející se představy o tom, kdo a za jakých podmínek se může ve veřejném prostoru realizovat.

Tags: , , , , , , , ,
úvodník | Veřejný prostor pokapaný citrónem

úvodník | Veřejný prostor pokapaný citrónem

Téma čtrnáctého vydání Artiklu. Proč tak kysele? Veřejný prostor je důležitým místem k setkávání a utváření vztahů. Je místem, které nás denně obklopuje. Ovlivňuje. Prostředím, za které zdánlivě nemáme zodpovědnost. Znamená veřejný prostor místo k obývání nebo je pro nás pouhým předělem mezi naším prostorem soukromým a tím dalším, kam se přemisťujeme?

Tags: , ,