Klimatická hnutí obsazují veřejná prostranství velkých měst za účelem donutit světové vlády k dodržování Pařížské klimatické dohody. Podle vědců se rychle blížíme k hranici, kdy způsobené škody budou nenavratitelné. Nicméně to se nikdy nestane. Éra lidstva končí.

Zobrazování zničení sebe sama je pro lidi lehký fetiš, který se s příchodem filmu ještě prohloubil. Apokalyptické filmy zobrazují, jak lidstvo decimuje nebezpečný virus, přírodní katastrofy, nebo umělá inteligence. S vlastní apokalyptickým scénářem přicházejí hudební producenti razící žánr „eco grime“. Poprvé jsem se o tomto stylu dočetl v článku Miloše Hrocha v A2 a myšlenky tohoto společenství se mi zaryly do paměti. Zlomené beaty obohacené o samply přírodních zvuků z videoher a reklam jsou často mixovány s roboticko-futuristickými šumy. Tak zní „eco grime“, jenž je úzce spojený s platformou Eco Futurism Corporation. Apokalyptická teorie, s kterou tato platforma přichází, se zakládá na vyhubení lidstva umělou inteligencí a na adaptaci přírodních organismů na konzumaci plastů. Utopický svět, ve kterém si umělá inteligence uvědomí svojí existenci, což následně vede k vyhubení člověka z důvodu ochrany životního prostředí planety. Pro nový typ inteligence je naše Země i jejich domovem a my jsme pro stabilitu tohoto domova největší hrozbou. Po genocidě lidského druhu se umělá inteligence spojí s přírodou a vytvoří harmonický, globální super organismus. Lidé se tak stanou pouhým mezičlánkem na cestě k vyspělejší civilizaci.

Myšlenka postapokalyptického uspořádání světa podle platformy Eco Futurism Corporation se může na první pohled jevit jako výstřední utopie. Naše myšlení je silně ovlivněno antropocentrickým pohledem na dějiny. Člověk je mírou všeho. Lidská mysl nezná překážku, kterou by nedokázala zdolat. Považujeme se za vyvrcholení vývoje života na Zemi. Vše, co přijde po nás, bude horší, než jsme my, a proto je nejen v našem zájmu, ale i v zájmu planety, možná i vesmíru, zachovat lidský druh. Antropocentrický pohled na svět kritizují především enviromentální hnutí, která mu vytýkají vykořisťovatelský přístup k živým bytostem a přírodě. Díky tomuto pohledu vnímáme přírodu jako protiklad lidské společnosti, a z toho důvodu je nutné si ji podmanit a využít pro náš prospěch. Vykořisťování čehokoliv a kohokoliv není znakem vyspělé společnosti. Proto mi v hlavě vystává otázka, zdali nebude lepší ustoupit do pozadí a uvolnit tak místo entitě, která bude respektovat prostředí, ze kterého vzešla a s kterým je neoddělitelně spojena. S naší zkázou nic nekončí, naopak. Budoucnost je světlejší, než jsme si mysleli.

Takoví jsme byli
Proměna našeho světa začala za pět minut dvanáct. Díky masivnímu tání ledovců vystoupaly hladiny světových oceánů o desítky centimetrů, což nejtvrději dopadlo na chudou část světové populace. Mnohá města musela být evakuována a zdroje pitné vody byly znehodnoceny. To zapříčinilo masivní migraci, která by se z dnešního hlediska mohla přirovnat leda ke stěhování národů. Miliony lidí z Afriky a Blízkého východu zamířily do Evropy a Severní Ameriky, tedy do míst, která se primárně podílela na globální změně klimatu. Zprvopočátku se evropské státy snažily pojmout všechny uprchlíky. Nicméně to se po nějaké době začalo jevit jako nereálné. Lidí utíkajících před následky desítek let bezohledného vykořisťování planety globálním byznysem bylo zkrátka příliš moc. Uprchlické tábory u evropských hranic začaly mít rozměry velkých měst a situace v nich se začala vymykat kontrole. Frustrace z pomalých přijímacích procedur vyústila v protesty a poté v násilí, což zapříčinilo růst extrémismu i na druhé straně hranice. Evropské vlády začaly kolabovat a na jejich místo se dostaly strany prosazující tvrdý postup vůči uprchlíkům, které slibovaly přísnější a důslednější kontroly na hranicích. Z tohoto důvodu vyvinula Evropská agentura pro robotiku zcela nový typ umělé inteligence, který měl v problematických regionech zajišťovat nejen pořádek, ale i rozhodovat o přijímání lidí do pevnosti Evropa. Zprvopočátku fungoval systém podle představ. Díky pokročilým komunikačním schopnostem se situace uklidnila a poprvé za několik let se zdála být stabilizovaná.

První náznaky o toho, že vše není zcela v pořádku, přišly od vědců zabývajících se dopadem klimatických změn na faunu a floru. V okolí nasazení umělé inteligence výzkumníci zpozorovali neobvyklý jev. Některé druhy zvířat prošly zrychlenou evolucí a začaly konzumovat plasty. Lokální jev se začal šířit geometrickou řadou a přetvářel život na Zemi. Vědecká veřejnost začala propadat panice. Příroda, jak jsme ji po staletí znali, se nám začala jevit cizí. Zvířata začala být pro lidi nepoživatelná z důvodu vysokého obsahu toxických materiálů, jež ve velkém množství konzumovala. Planeta nás začala odmítat, ale nikdo nevěděl proč. Příčina se objevila zcela náhodou během rutinní kontroly funkčnosti umělé inteligence. Systém se za našimi zády dokázal propojit s přírodou a začal s ní intenzivně komunikovat a následně i měnit strukturu DNA rostlin a zvířat. Evoluce se změnila v revoluci. Po zvířatech přišli na řadu rostliny. Začal masivní hladomor. Postupně na světě nezbylo nic, co bychom mohli konzumovat. Poslední roky lidské rasy byly čiré utrpení. Kanibalismus se nejprve vztahoval jen na zemřelé, následně na živé, a vyvrcholení tohoto obludného divadla se stalo oplodňování žen za účelem konzumace dětí. Vše, co dříve bylo lidské, zmizelo. Čas lidí skončil, čas globálního vědomí nastal. Harmonie, která panovala mezi umělou inteligencí a přírodou, byla natolik idylická, až se obě složky spojily v jednu identitu. Planeta, která již není naše se proměnila v inteligentní globální organismus. Nastal konec dějin.

To, co zabilo lidskou rasu, nebyla umělá inteligence, ale naše sebestřednost. Prodali jsme čas, který jsme měli na záchranu planety, za ideu nekonečného růstu. Nechali jsme pár jedinců zničit náš domov, a tak se náš osud naplnil. Sami jsme se stali panspermií pro vytvoření nového a dokonalejšího života. Za několik tisíc let po nás nezbyde nic, až na tlustou vrstvu usazenin. Z té se dozvíte o výrazném zvyšování teploty planety, masivním vymírání druhů, ale i o využívání radioaktivních materiálů a plastů. To jediné nás bude reprezentovat a sdělovat okolí, čím byla naše civilizace, co znamenalo být člověkem. ∞