Z iniciativy čtyř nadšenců se na poklidném ostrůvku zahrádkářské kolonie nedaleko pražského Anděla pomalu připravuje k plavbě Zeměloďka. Ještě jste o konceptu tzv. zemělodí neslyšeli? S nápadem přišel svérázný americký architekt indiánského původu Michael Reynolds. Jde o soběstačné ekologické domy bez základů – plují po zemi. Podobně jako loď tvoří ucelený systém.

Zemělodě se staví z velké části z věcí, které běžně považujeme za odpad. Je to krásná činnost, která vychází z ideje spojující principy soběstačnosti a recyklace materiálu jako pneumatiky, plechovky a lahve. Takové stavby nepotřebují napojení na žádné sítě. Zdrojem elektřiny jsou jim solární panely a další technologie na bázi obnovitelných zdrojů. Využívají dešťovou vodu, která se filtruje a několikrát recykluje. Udržují stále stejnou teplotu – obejdou se bez topení a klimatizace. Jejich součástí jsou skleníky na celoroční pěstování jídla.

Stavitelé Zeměloďky se znají již dlouho a mají zkušenosti z mnoha příbuzných projektů na několika kontinentech. Také ze stavby sázavské zemělodi, kterou můžete znát např. z dokumentu České televize (a která byla první zemělodí v ČR). Hlavním posláním Zeměloďky je ukázat, že se v Praze dá bydlet soběstačně, nabízet prostor pro diskuse, setkávání a plánování dalších projektů. Důraz je kladen také na propojenost vnějšího a vnitřního světa člověka, a nedílnou součástí jejich snažení je tak téma seberozvoje.


Pneumatiky a zase pneumatiky

Základním stavebním kamenem Zeměloďky jsou pneumatiky napěchované hlínou. Stejný prvek byl použit také při budování sázavské zemělodi. Pneumatika naplněná udusanou hlínou je tvrdá jako kámen. Má úžasnou schopnost akumulovat teplo, takže zeměloď může fungovat bez vytápění. Pneumatiky jsou obklopeny masou udusané hlíny a termoizolací. Vzniká tak termomasa, která funguje jako jakási baterie, jež dům vyhřívá. V kombinaci s dalšími biologickými systémy, skleníky a systémy větrání mohou pak zemělodě fungovat jako soběstačné celky. Jsou orientovány na jih – na této čelní straně stojí skleník. Ten slouží k pěstování jídla a hraje roli v regulaci teploty v domě. Jeho botanické jednotky zároveň čistí vodu.

Stavby tohoto typu ovšem naráží na několik problémů. Vzhledem k tomu, že nemají základy, nejsou v právním slova smyslu považovány za domy. Nemohou tak mít číslo popisné a těžko v nich můžete mít nahlášen trvalý pobyt. Pneumatiky nejsou certifikovány jako stavební materiál a s potížemi se potýkají i v souvislosti se zákony o ekologické likvidaci odpadů.

Lidé stavějící na Andělu Zeměloďku pracují i na tom, aby pneumatiky naplněné udusanou hlínou jako stavební materiál certifikovány byly. Snaží se přesvědčit oficiální struktury, že recyklace odpadu v podobě stavby domu je vlastně mnohem ekologičtější než běžný způsob recyklace.

Sousedi Zeměloďky z domů odnaproti při pohledu na hromadu pneumatik mysleli, že zde vzniká ilegální skládka. Tým stavitelů proto přišla navštívit policie. Ta se přesvědčila, že o skládku nejde. Vše nafotila a stavba zatím pokračuje bez dalších komplikací.

Až Zeměloďka vypluje
V současné době se stavba nachází takřka na počátku. Pomáhají s ní týmy dobrovolníků a o pomocníky nemají realizátoři projektu nouzi. Jedním z jejich cílů je mimo jiné předávat své znalosti dalším lidem. Na stránkách Zeměloďky se můžete přihlásit na týdenní brigádu. Člověk tak přispěje k dobré věci a získá mnoho užitečných poznatků o stavbě zemělodí a ekologii.

Až Loďka rozvine plachty – což by se mělo uskutečnit na přelomu léta a podzimu – bude na pozemku stát jedna větší obytná budova, která bude sloužit k setkávání lidí, pořádání besed apod. Její součástí bude skleník na pěstování potravin. Dále bude na pozemku ještě jeden skleník, který bude využívat metodu tzv. aquaponie. Ta je založena na symbióze rostlin a ryb.

Zeměloďka bude jakýmsi kulturním, vzdělávacím a poradenským centrem, které bude sloužit k diskusím, prezentaci myšlenek soběstačnosti a plánování dalších staveb. Budou zde probíhat také akce zaměřené na vlastní sebepoznávání a rozvoj. Jelikož se stavba nachází v oplocené zahrádkářské kolonii, bude přístupná pouze v době konání besed, dnů otevřených dveří nebo po předchozí domluvě. Nad nynějším torzem Zeměloďky se tyčí příkrý kopec. Na něm pomalu vyrůstají kaskádové zahrady na další pěstování potravin. Z jeho vrcholu je pěkný výhled na metropoli, na kterou by zde člověk velmi snadno zapomněl.

Další informace na:
www.zemelodka.cz
www.facebook.com/zemelodka
www.nenasilnealternativy.cz