V minulém článku v této rubrice jste si mohli přečíst o řešení stavebních záborů a teď se podíváme za ně. Druhá sonda do výstavy Městské zásahy, po představení Collaborative Collective v minulém čísle, patří ateliéru ov-a.

Tentokrát začnu trochu oklikou. Projekt Městské zásahy se zrodil v roce 2007 v Bratislavě, kdy dvojice architektů – Matúš Vallo a Oliver Sadovský, oslovili několik svých kolegů a architektonických ateliérů, aby si nejdříve vybrali a pak navrhli, bez nároku na honorář, řešení architektonicky problematického veřejného místa v širším centru hlavního města Bratislavy. Objevily se návrhy nejen „v šuplíku“ promýšlených projektů, ale i situací, které se staly pro obyvatele nejen nepříjemné, či dokonce za stávající situace neřešitelné. Více se dozvíte na www.mestskezasahy.cz.

Z Bratislavy do Prahy
V létě 2010 se projekt ve formě výstavy uskutečnil i v Praze, v DOXu bylo představeno 81 projektů a z nich si vybíráme i my. Představuji vám architektonickou kancelář ov-a, tedy opočenský valouch architekti. Ti pro Městské zásahy uvažovali o několika tématech, kterými byly cyklostezka pod Karlovým mostem, poutní cesta do Hájku, otevření koryt zatrubněných potoků, zrušení Ovocenky (dnešní Billa) na Letenském náměstí a křižovatka Malovanka. Jiří Opočenský pak upřesňuje: „V interním hlasování těsně zvítězila Malovanka. Potěšilo nás, že tři jiná témata se na Městských zásazích objevila, a to Potok Botič od Idy Čapunové a Jakuba Chuchlíka, Letenského náměstí se chopili Fam architekti a Pontonové cyklostezky Jan Kadlas.“

ov-a říkají
Máme rádi především dokončené projekty, protože dělají (snad) radost také svým uživatelům. Jsou to rodinné domy, přestavěná chalupa a interiéry. V současnosti pracujeme na spolkovém domě ve Slavonicích, kde je sál pro 100 lidí, klub a kanceláře. Návrh určený širší veřejnosti přináší oproti projektům pro soukromé klienty nový úhel pohledu.
Budoucnost naší kanceláře se těžko odhaduje. Hlavně aby nás to pořád ještě bavilo.
Více o ov-a na www.ov-a.cz.Od kopce k visutému parku
Plechové ohrady dnes „zdobí“ poměrně velkou část Prahy 6 a 7 a snaha radnice využít je kreativně pro reklamu činí celou situaci ještě horší. Malovanka tak u ov-a zvítězila snad i proto, že kancelář má své sídlo přímo nad jedním z jícnů tunelu Blanka, „do něhož jsme se dva roky koukali“. Celý návrh se točí kolem vnoření silnice pod zem a cesta k finální podobě byla dlouhá. Vedla od kopce k visutému parku mnoha odbočkami, které ale všechny měly svůj smysl.

Od pražské mutace projektu Městské zásahy již několik měsíců uběhlo a v médiích se mezitím objevila zpráva, že městská část Praha 6 projekt koupila a zároveň si jej nechala rozpracovat (zdroj: ihned.cz). Nakolik je ale reálné, že se studie kanceláře ov-a stane skutečností? „Městská část Praha 6 nám zadala »Ověřovací studii« navrženého řešení. Návrh jsme dál rozpracovali se statikem, zahradní architektkou a posunuli jej blíž k realizovatelnosti. Stanovisko radnice, ústy starosty Tomáše Chalupy, zní: »nepovažujeme prostor křižovatky za dokončený«, takže nějaká šance na dodatečnou úpravu místa tedy existuje,“ doufá Jiří Opočenský a dodává: „Nicméně komunikace se zástupci Prahy 6 po volbách ustala.“

PechaKucha
Projekt PechaKucha [peča kuča] umožňuje v 6 minutách, 40 vteřinách a na 20 obrázcích prezentovat publiku to nejlepší ze sebe, ať už jste architekt, designér, umělec či vizionář.