Vada na kráse se často stane předností. Co ale s vadou na charakteru? Naše země je anomálií ideálů, na vysoké příčky žebříčku hodnot se neštítí lézt sprostota, lež, a ještě to pobaví lid. Veřejnoprávní koláče sledovanosti kynou nad formu, o zábavu je postaráno a následná témata k pivu jsou jasná. Uvědomit si, že jen malá část lidí žije v bublině, ve které jsou kultura, vzdělanost, kultivovanost, čest, morálka a etika důležitou součástí, je míň bolestné, než přijmout fakt, že tu největší bublinu v podobě koule valí hovnivál. Co můžeme dělat pro to, abychom své ideje realizovali a ne jen o nich mluvili? Pouze o nich nemluvit, ale realizovat je. Měnit věci. Vzdělávat se, informovat se, kriticky přemýšlet. Pokračovat by šlo do ležaté osmičky. Tedy slovy začít, ale nezůstat pouze u nich. Podivná lhostejnost a rezignace je zhoubou pro budoucnost. Tu vytváří každý z nás svými činy nejen pro sebe, ale pro celou společnost. Zodpovědnost za své konání je naší součástí. Únorové číslo se věnuje tématu anomálie. Odchýlit se od standardu, udělat něco jinak. V umění, v životě, v přístupu k hodnotám. Jen nazření známého či poznaného z jiného úhlu pohledu může změnit zásadní součást našeho života. Ať se daří anomáliím, které neválí svoje kuličky jen po směru mléčné dráhy. ∞