Identita je něco tak neuchopitelného a přesto častokrát zcela konkrétně definovaného. Být někým a něčím je neustále naplňovaný status. V době nestálosti a možnosti rychlých změn je uchopení identity v rámci vlastní osobnosti náročnou výzvou. Přirozenost je stereotypem, který je překračován, protože nudí. Každý den můžeme být někým jiným nejen díky oblečení, ale díky množství oborů, které nás od prvotní podoby mění a vzdalují. Hledání té správné identity pak může být cílem stejně tak jako její nalezení. Je častá změna otázkou nestálosti a neukotvenosti, nebo naopak zrcadlí osobnostní růst, který nedovolí dlouho vydržet v nějaké z podob? Od všedních změn vzhledu není problém dojít ke změně pohlaví. Není problém změnit v podstatě nic, co změnit chceme. Složité je jen nalezení konkrétní formy a odhodlání, které nás častokrát vzdaluje od spokojenosti být ve formě, ve které se cítíme dobře. Radikalita změn je často přímo úměrná jejich podobě. Čím větší změnu podstupujeme, tím důležitější je, abychom sami věděli proč. Identita je dílo, které sami tvoříme. Jak na té fyzické úrovni, tak i v podobě našeho vnitřního světa. A někdy stačí jen ukázat občanku a je jasno. ∞