Změny facebookových ikonek na motivační předvolební, změny nálad i počasí. U nás v redakci proběhly změny radikální. Vyměnila jsem ji celou. Ale jen na jeden měsíc. Důvodem se stal edukativní program Artikl akademie, do kterého se bezplatně registrovali mladí publicisté a fotografové, kteří nám skrze čtyři připravená redakční setkání koukali pod prsty i do monitorů a nahlédli tak do chodu tištěného kulturního média. Potěšil mě hojný zájem o program a osobité motivační dopisy. Mladá energie nabývala konkrétních slov a já se začala na tuto jednoměsíční redakci v Hybernské 4 těšit. Součástí redakčních porad byly i besedy s pozvanými hosty, kteří se v oblasti médií, komunikace a vizuální kultury pohybují dlouhodobě. Byli jimi reportér a specialista na komunikaci Jiří Pasz z Národního ústavu duševního zdraví, fotograf Libor Fojtík z Hospodářských novin a koordinátor projektu Encyklopedie migrace Jakub Múčka z Karlovy univerzity. Skrze jednotlivé redakční porady vznikaly diskuze ohledně moci a síly médií, jejich funkce a možností. Zabývali jsme se kritickým myšlením, snažili se vystoupit ze sociálních bublin a popsat čtenářskou obec, které předáváme informace skrze naše texty. Bavili jsme se o vhodných přístupech k psaní textů, o autorské subjektivitě, objektivitě a práci se zdroji. Zamýšleli jsme se nad pojmy mainstreamová kultura, alternativa a nemainstream a hledali pro ně konkrétní obsah. Tato setkání ukázala, že lidi z podobné sociálně-kulturní sféry s podobnými zájmy, vzděláním a cíli mohou mít velmi odlišné názory. Neshodnout se je ve výsledku velmi přínosné, protože to umožňuje jít v tématech více do hloubky a lépe definovat pojmy a obsah skrze vedenou diskuzi. Artikl akademie byla obohacujícím programem nejen pro mě, ale věřím, že vzhledem ke kvalitě konečných výstupů vybraných textů i pro samotné redaktory, jejichž práce najdete v listopadovém vydání. A abych nezapomněla na to neméně důležité pro aktuální číslo, tématem je Melancholie. Nechte se jí pohltit autorsky, subjektivně, mocně a nemain­streamově. ∞