Čtení o ženách, ale nejen pro ně – to je devíza aktuálního čísla. Ne, z Kulturní Pecky se nestává feministický časopis, zůstává stále genderově vyvážená (i proto bude jedno z následujících čísel věnováno mužům). V průběhu měsíců nás v redakci spontánně napadala různá kulturní témata týkající se žen, až jsme si řekli, že ženy vydají na celé číslo. Vlastně by vydaly na čísel několik. A protože osmý březnový den patří na celém světě takzvanému něžnému pohlaví (při použití tohoto označení se musím vždy ptát – a co zbytek tělesné konstituce, ten něžný není?), načasování bylo nasnadě. MDŽ tedy bylo východiskem, k MDŽ se budou vztahovat i následující úvahy.

Jako každý rok se nabízí otázka, jaký smysl (pokud vůbec nějaký) má tento svátek slavit. Pro mnoho lidí je to prostě den, kdy táta mámě koupí kytku – anebo taky nekoupí. Jako další svátky žije Den žen odpoután od svého původního významu a historie. Ta přitom sahá na počátek 20. století, do doby, kdy se v New Yorku vzbouřily švadleny a volaly po svém volebním právu, dále požadovaly zkrácení pracovní doby a humanizaci nelidských pracovních podmínek. V myslích střední a starší generace Čechů jsou oslavy MDŽ napevno spojeny s povinnými podnikovými večírky s chlebíčky s vlašským salátem a karafiáty pro soudružky. Za socialismu svátek žádným emancipačním snahám samozřejmě nesloužil, cílem jeho slavení bylo, aby KSČ měla pod absolutní kontrolou veškeré ženské záležitosti. Z důvodů zideologizovanosti minulým režimem byl v Poslanecké sněmovně dokonce několikrát vznesen návrh na zrušení Mezinárodního dne žen jako českého významného dne, ale byl vždy zamítnut. Ženské organizace naopak trvají na důležitosti zachování tohoto svátku a neúnavně připomínají jeho původní význam. Vidí ho jako příležitost, jak upozorňovat na nerovnost žen a mužů ve společnosti. Brněnské hnutí Nesehnutí například v rámci svého programu „Ženská práva jsou lidská práva“ pořádá ke Dni žen 2013 tematické diskuze, koncerty, divadelní představení, performance a benefiční dražbu. Jak budete MDŽ slavit vy – pokud vůbec? Zapojte se do ankety zde na webu.