Sex nebo nesex?

Sex nebo nesex?

V prvé řadě, v prvé vřavě jsme lidi. Nebo bychom měli být. Ne jen zvířata. Sex spadá někam do průsečíku těch dvou sfér, člověku tak vlastních. Je duchovní i fyzický, pudový i mystický. V prvé vřavě by mezi mužem a ženou o sex jít nemělo. Sex je ego, které můžeme zahlédnout jen koutkem oka na horizontu vědomí života, a to jen když to vůbec nemáme v plánu.

Tags: , , ,

Obrovské, ale neviditelné ženy

Feminismus. Pojem často skloňovaný a ještě častěji špatně. Ačkoli žijeme v genderově mnohem vyváženější společnosti než dříve, stále se role muže a ženy v praxi příliš nezměnila. Ženy se naučily přehlížet své skutečné identity plné tužeb a snů, aby zastaly místo po boku muže, toho takzvaně silnějšího, který jde za svým cílem přirozeně, jako šel lovec za svou kořistí.

Tags: , , , ,
Gender v umění sexuality

Gender v umění sexuality

Práce v erotickém průmyslu je stále vnímána vulgárně. Doposud nebylo mnoho pozornosti věnováno autorům, kteří ji okusili a inspirovala je. Jakým způsobem své zkušenosti reflektují v tvorbě a čím se liší pohled mužský od ženského?

Tags: , , , , , , ,
úvodník | Gender

úvodník | Gender

Gender je otevřeným a otevíraným tématem. Společnost rozdílnosti mezi muži a ženami reflektuje už poměrně aktivně a systematicky. Přesto jsou ale nějaké pojmy stále palčivé a ne zcela dobře uchopené.

Tags: , , ,
Přerod z něj do ní

Přerod z něj do ní

Potkávám se s neobyčejně vysokou ženou, zvláštní, elegantní, avšak s patrným mužským čímsi… Michelle Adlerová má perfektní manikúru, doplňky a černý kožich. Michelle je transsexuálka.

Tags: , , , , , , ,
úvodník | nahlíŽENA zblízka

úvodník | nahlíŽENA zblízka

Čtení o ženách, ale nejen pro ně – to je devíza aktuálního čísla. Ne, z Kulturní Pecky se nestává feministický časopis, zůstává stále genderově vyvážená (i proto bude jedno z následujících čísel věnováno mužům).

Tags: , , , ,

LGBT – gender mind fuck
Sexuální revoluce? Ohrožení mládeže? Nebo pouhý strach z jiného?

Vždycky, když jsem někde četla nebo slyšela slova „lesbian, gay, bisexual, transgender“ zarazilo mě, proč se lidé tak silně identifikují na základě sexuální identity, která je výsostně intimní a během lidského života vysoce proměnlivá.

Tags: , , , , , , ,