Blahobyt, Facebooky plné skvělých zážitků a životy podle našich představ. Jsme svobodní, můžeme si tedy dělat v podstatě to, co chceme. Můžeme studovat, cestovat, svobodně se vyjadřovat. Nejsou zákazy, které by nás nutily vzdorovat. Není čemu. Maximálně sobě. Existuje v takovém kontextu tak silná emoce, jakou je nenávist? A můžeme cítit, jaké až intenzity nenávist dosahuje, když balancujeme mezi spokojeností a menší spokojeností? Téma nenávist jsme pro červnové číslo zvolili, abychom prozkoumali, jestli vůbec umí naše generace nenávidět. Tedy trochu silněji nesnášet a mnohem silněji nemít rád. Jaké motivy pro nenávist jsou nám k dispozici? Může nás děsit neznámé a proto je pro nás jednodušší obrnit se nenávistí než pochopením. Není pak nenávist jen lenost před poznáním něčeho, co nám narušuje komfortní zónu? Ze všech těchto otázek vyplývá závěr, že nenávist v podobě, v jaké ji cítily předchozí generace, už nám není vlastní. ∞