Závěr roku uzavírá dvanáct uplynulých měsíců našeho života. Zpětně se ohlížíme, jakou podobu jsme mu pro tento rok dali, co jsme do něj pustili a nechali přijít, co naopak ztratili. Kam jsme se posunuli, co zažili a kým jsme. Jako pomyslný mezník nám konec roku předkládá novou desku. Ta už sice není čistá a nepopsaná, ale můžeme na ni dále cokoli vrstvit. Mezníkem není jen datum v kalendáři. Je jím jakákoli silná událost vybočující ze stereotypu. Skutečnost, která nemusí mít zásadní dopad pouze na nás, ale třeba na celou společnost. Poznání, které mění původní v jiné. Přerod. Tento stav mysli, který musí mít příčinu, nám pak dokáže otevřít oči, abychom přestali vidět pouze sebe a nejužší okolí, které se nás dotýká a které svým působením v něm sami utváříme. Donutí nás vidět vše v širších souvislostech a uvědomit si je. Být zodpovědný nejen k sobě, ale i ke svému okolí, a to také více vnímat. Společností otřáslo v nedávné době mnoho silných událostí od politických a válečných konfliktů po ekologické katastrofy. Bohužel to není atypické, mění se pouze frekvence, rozsah a dopad. Spoustu z nich ani nevnímáme, protože nejsou na dosah a bezprostředně se nás nedotýkají. Žijeme ve své komfortní zóně, která se stala naším pohodlným stereotypem. Necítíme potřebu jej narušit, abychom se nezranili o skutečnou realitu existující ve všech odstínech. Ne jen v těch příjemných. Jsme závislí na informacích, které nám umožňují na určité věci nahlížet, udělat si na ně názor a zaujmout postoj. Pracujeme se zprostředkovanou sadou informací, která je vědomě modelována do určité podoby a s nějakým záměrem k nám promlouvá. Tuto sadu informací pak prolínáme s vlastními zkušenostmi a subjektivními projekcemi. Výsledkem je autorská představa o realitě. Pokud nejsme osobně přítomni, vycházíme pouze z představy. Proto se nás mnoho událostí nemůže dotknout nebo dokonce nevěříme v jejich závažnost. To ale není obhajoba před naší pohodlností, která nás nenutí se o skutečnost více zajímat. Přerod jako téma uzavírá i druhý rok měsíčníku Artikl a otevírá ten nastávající. ∞