Letos proběhla již čtvrtá letní Artikl akademie. Dostává se vám tak do rukou unikátní vydání, které jsme připravili společně s mladými redaktorkami a redaktorem, ilustrátorkami a fotografkami. Redakce byla sestavena ze zájemců, kteří se v rámci otevřené výzvy do tohoto bezplatného edukativního programu mohli přihlásit. Poslat měli životopis, ukázku svých prací a výběr své role v redakci, kterou by si chtěli vyzkoušet. Z velkého množství přihlášených jsem pak vybrala užší redakční tým, se kterým začalo několik redakčních večerů s cílem vydat právě tento srpnový Artikl, který držíte již i vy ve svých rukou. Na prvním redakčním setkání jsme si rozdělili role. Samotnou mne překvapil enormní zájem právě ilustrátorek a fotografek oproti minulým ročníkům. Přisuzuji to tomu, že komunikace skrze vizuální média je přístupnější, srozumitelnější a mnohdy rychlejší, než skrze text. Podíl na takovém rozšíření má jistě i každodenní užívání digitálních platforem, na kterých už je komunikace skrze obraz běžnou součástí.

Po vzájemném představení nových členů redakce jsme probrali strukturu Artiklu. Jak vznikl, jakým způsobem byla vystavěna jeho grafická podoba, probrali jsme její funkci a také pak charakteristiku jednotlivých publicistických útvarů, které redaktoři v Artiklu vytváří. Podařilo se nám hned v úvodním setkání poměrně dobře rozvrstvit jednotlivé příspěvky do konkrétních rubrik a s většinou jsme probrali i náměty článků, které budou chtít zpracovávat. Velmi mne překvapilo, jak vyzrálý a aktivní tým mladých autorů se sešel – ale je pravda, že už jsem takovou skladbu očekávala skrze důkladné pročtení zaslaných materiálů a životopisů – a jen se mi tato kvalita potvrdila. První setkání tedy skončilo – alespoň u mne – radostným vyčerpáním z monologu i vidinou inspirativní práce pro další setkání, která nás po tom úvodním čekala ještě tři. Součástí každého dalšího pak byla i beseda s pozvaným hostem z dalších médií – a to jak rozhlasových, digitálních nebo tištěných.

Na druhém redakčním setkání jsme nejprve probrali pracovní proces při zpracovávání článků, které již začali redaktoři tvořit v rámci termínu první uzávěrky. K té měli text odevzdat, aby pak následně dostali komentáře od redakčních korektorek a samozřejmě – ode mne. Letos se mi komentovalo bez těžšího pocitu, že jsem „příliš tvrdá“, protože texty už ve své první verzi byly povětšinou skutečně dobře napsané, čtivé, obsažné i plynulé. V rámci zpětné vazby mladým autorům vždy rozvažuji nad formou sdělení, protože se jedná o velmi citlivé pole, kdy mladí autoři vnímají kritiku nadmíru osobně. Je tedy důležité zachovat konstruktivní přístup, předestřít analýzu textu a kritiku vyvážit i vyzdvižením unikátních kvalit článku. Součástí odevzdání materiálu pro budoucí publikování bylo také zajistit vizuální obrazový doprovod – a to ideálně autorský, který vznikal skrze spolupráci fotografek a ilustrátorek letní Artikl akademie. Součástí večera byla pak beseda s muzikoložkou, hudební kritičkou a překladatelkou Ditou Hradeckou. Ta jako kulturní redaktorka a posléze editorka působila devět let v redakci Lidových novin, stejně tak je její jméno spojeno s Vltavou ČRo a portálem classicpraha.cz. Četné zkušenosti také předávala v pedagogické rovině při výuce hudební historie na pražské pobočce New York University. Na besedě prozradila nejen, jakým způsobem probíhá její pracovní den, jak velký tým na jednotlivých výstupech pracuje, ale také nechala odhalit problematiku přepisů původních autorských děl a jejich adaptaci dalšími nástupci.

Cílem těchto besed je nechat nahlédnout mladé autory do rozmanitých redakčních platforem, aby se sami mohly zamyslet nad tím, kam by mohli směřovat jejich další kroky. Exkluzivní možností je s pozvaným hostem v úzké skupině probrat jakékoli dotazy z profesní sféry a získat tak vhled do pole budoucího zájmu.

Na večer třetího redakčního setkání jsem se obzvlášť těšila, protože kromě redakční práce a besedy bylo jeho naplánovaným obsahem také focení letního redakčního týmu. Kreativní části se ujaly fotografky, se kterými jsme vycizelovaly koncepci a následnou vizuální podobu redakčního focení. Jeho výsledek, propojený s autorským grafickým designem, najdete v podobě vyjímatelného plakátu ve středu tohoto vydání. Letní atmosféra je skrze zahradní exteriér nepřehlédnutelná a humor vás v tomto konceptu také nemine. Tahle část pracovní činnosti mne obzvlášť bavila – byli jsme kreativní, hledali jsme konkrétní zátiší a do nich vymýšleli zakomponování portrétů. Bylo to hravé a tvůrčí, místy absurdní s prvky nonsensu – a to jsme chtěli! Po této smršti aktivity – protože většinu času jsme proseděli na židlích v zaujatém poslechu, následovala další beseda – tentokrát s novinářem a publicistou Jakubem Dulínkem. Ten přinesl k napjatým uším a posléze četným dotazům poodhalení principů a mechanismů publikovaní na digitální platformě novinky.cz. Skrze QR kód si redaktoři otevřeli jednotlivé články, z nichž každý reprezentoval unikátní problematiku. Jeden byl založený na absurditě, která měla vzbudit čtenářský zájem, další řešil citlivé osobní téma a formu, jakou takový námět čtenáři předat. Jakub také představil svou investigativní činnost při novinářském pátrání po původnosti sklářské technologie a odhalil, jak z hlediska vytíženého novináře proběhl i letošní ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Po těchto třech setkáních následoval týden intenzivní (doufám, tedy!) práce na zpracovávání článků do finální vycizelované verze. V poslední červencové pondělí jsme se sešli naposled a souputníkem na společné cestě mediálním polem nám byl novinář a publicista Marek Gregor, který za roky a roky, kdy působí v časopise Reflex, přinesl k rozboru nejen konkrétní vydání, ale také množství událostí z české kulturní scény. Po tomto inspirativním dialogu jsem již výtisky srpnového Artiklu, se zcela patřičným tématem Proměna, rozdala do natěšených rukou své letní redakci. Té tímto děkuji za skvělou práci, její zájem, pozornost a energii, kterou skrze své texty předá nyní i vám!

Artikl akademie 2023