Koncem října vychází monografie Barbory Myslikovjanové.

Žila byla jedna holčička a zavřená ve sklepě slabounkým hláskem si zpívala, že i noční můra je sen. Byla temná noc a holčička se do ní schovala. Ve strachu, že ji nikdo už nenajde, proměnila se v malou panenku. Druhého dne ráno přišel tatínek s maminkou, a když místo své dcerky našli jenom panenku, utrhli jí nožičky, pak ručičky, a nakonec i hlavičku. Byla to hodně malá panenka, byla tak malá, že by se vešla do kapsy. Každou část jejího těla dala maminka pečlivě do prázdné krabičky od sirek. Potom přišel tatínek a krabičku zakopal v nedalekém lese.


Velkým tématem maleb Barbory Myslikovjanové je dětství. Jedná se o silně emotivní výpověď s autobiografickými rysy, jež zbavená typického klišé proniká hlouběji, než by se na první dojem mohlo zdát. Její obrazy jsou prostoupeny trpkou bolestí a sladkou krví nevinných, nemocničními sály, infantilní morbiditou i jemnou sexualitou. Typické pro ni jsou figurální kompozice ve studených barevných odstínech s jemně ilustrativním rukopisem. Postavy z obrazů jsou převážně smyšlené, své tváře jí předem neukazují, ale když vyplouvají z jejího podvědomí, dokáže je zachytit autenticky. Myslikovjanová se však nevěnuje pouze výtvarnému umění. Značnou částí autorčiny tvorby je i literární dílo.

Barbora Myslikovjanová vytvořila ve svých dvaceti pěti letech již více než osm set maleb, z nichž je převážná většina součástí soukromých sbírek. Výběr těch nejdůležitějších prací naleznete v knize „Holčička z odvrácené strany noci“, jež se objeví na trhu koncem října. Monografie vychází u nakladatele Patrika Šimona jako první z připravované řady publikací o umělcích generace, která nastoupila před deseti lety a začíná se pomalu etablovat. ∞


Barbora Myslikovjanová: Holčička z odvrácené strany noci
nakladatelství Eminent – Patrik Šimon
Praha, 2015, 210 stran