Jak může jeden film ovlivnit různé umělecké žánry? A jak se projevují jeho odlesky v obrazech, kresbách, fotografiích nebo na videu? Galerie Rudolfinum přišla se zajímavým konceptem „film jako umění“. Výstava Loni v Marienbadu se ho snaží ukázat a prozkoumat jako dialog s vizuálním uměním. Ukazuje díla výtvarníků, kteří se inspirovali snímkem režiséra Alaina Resnaise.

Šedesátá léta se nesla v rytmu experimentů. A to nejen v hudebním průmyslu. Režisér a spoluzakladatel francouzské nové vlny Alain Resnaise se ve svém filmu Loni v Marienbadu z roku 1961 snažil specifickým způsobem zachytit avantgardní příběh muže a ženy. Film se proslavil hlavně svou nejednoznačností. Není totiž vždy jasné, v jakém pořadí se zobrazené události staly a kde se děj odehrává. Ve snímku autor použil netypické kompoziční postupy. Opakoval například několikrát za sebou stejné záběry, střídal dlouhé a krátké smyčky. Snímek se tak stal průkopníkem nových postupů a inspiroval mnoho výtvarníků, kteří jej dál parafrázovali. Jakým způsobem se nechali ovlivnit, je k vidění v Galerii Rudolfinum, kde se kurátoři snažili zachytit tento fenomén.


Surrealistické prolnutí
Ve filmu jsou silně zachycené surrealistické prvky. Není proto divu, že snímek zaujal Reného Magritta, jenž na výstavě zastupuje surrealisty. V jednom obraze se inspiroval slavnou scénou z filmu, kterou přemaloval na plátno a pak deformoval. Metafyzický malíř Giorgio Chirico si z filmu zase vypůjčil dlouhé stíny postav a předmětů či jejich umístění do rozlehlých krajin. Jako třetího zástupce malířů na výstavě uvidíme mistra ženských aktů, Paula Delvauxa. Od něj můžeme vidět dvě velkolepé olejomalby. Ačkoliv jsou všechna díla filmem ovlivněna nebo z něho přímo vycházejí, vůbec nevadí, když divák film na vlastní oči neviděl. Sice jde o jeden z klasických filmů, ale už padesát pět let starý. Předpokládá se, že ho ne všichni budou znát. Alespoň se díky jiným dílům dostane více do povědomí i v okruhu mladší generace.

V druhém úseku výstavy se kurátoři zaměřili na dokumenty mapující průběh natáčení, přeškrtané skripty, vyřazené snímky, propagaci v časopisech nebo plakáty. Ve vitrínách si divák může prohlédnout část původního scénáře filmu, jenž není psaný klasickou formou. Jedná se spíš o fotografický deník, mapující jednotlivé scény a přesné popisky, co se má kdy odehrát. Tyto dokumenty doplňuje svými uměleckými fotografiemi z natáčení fotograf Georges Pierre. Pro výstavu jsou vybrány ty, které zachycují nejznámější scény, jež vnikly do povědomí propagací na plakátech.

Mimo světové špičky jako je Bruce Nauman, Karl Lagerfeld, Jeff Koons či Gerhard Richter může návštěvník Rudolfina vidět kresby Marca Brandenburga nebo Marie Harnettové. První ze zmíněných umělců tvoří speciální kresby tužkou. Používá k tomu fotografie a výstřižky z časopisů. Pomocí grafických programů je v počítači přetvoří na negativy a ty pak precizně překresluje. Druhý rozměr ukazuje i v kresbách, ve kterých obraz protahuje do stran a pokřivuje tak realitu. Kreslířka Marie Harnett oproti tomu překresluje filmová okénka z filmu na speciální formát papíru 4,5 × 10,4 centimetrů. Na takto velkém prostoru vypadá detailní kresba jako fotografie. Je neuvěřitelné, jak jsou tyto detailní cykly extrémně malých kreseb slavných filmů ohromující.

Na výstavě můžeme vidět více než čtyřicet umělců tvořících v posledních třiceti letech. Ukázky prací jistě zaujmou široké publikum, jelikož si každý může najít to své. Různorodost nelze přehlédnout, ačkoliv společnou poetiku lze odpozorovat. Kino Rudolfinum k příležitosti celé expozice připravilo promítání a v průběhu trvání výstavy bude pouštět mimo hlavního snímku Loni v Marienbadu i další klasiky. Společně s vernisáží výstavy proběhlo i otevření Artparku v prostorách galerie. Tento projekt se snaží interaktivní formou prezentovat historii i současnost umění, ukazovat výstavy, které již proběhly, a zapojit diváka do akce. Díky Nadačnímu fondu AVAST je vstup do Galerie i Artparku po celou dobu výstavy zdarma. ∞


Loni v Marienbadu (Film jako umění)
Galerie Rudolfinum (Alšovo nábřeží 12, Praha 1)
8. 9.—27. 11. • vstup zdarma