V nejvyšším patře věže Centra DOX je od 27. 1. do 18. 4. 2011 umístěna železná konstrukce kostela od Juana Garaizabala: Understanding Bethlehemskirche (Porozumění Betlémskému kostelu). Monumentální kovový model o výšce 4,75 m patří do cyklu Memorias Urbanas (Paměť měst).

Instalace z vodivého drátu se obsahově zaměřuje na zhmotnění ducha již vymizelých historických budov a architektonických prvků, které měly svého času neopomenutelný význam (expozice čítá dalších deset objektů). Zmizelý Český betlémský kostel v Berlíně (německy Bethlehemskirche) je z historického hlediska unikátem. Za pruského krále Fridricha Viléma I. v něm před pronásledovateli nalezli útočiště čeští protestantští emigranti. Juana Garaizabala tato událost inspirovala. V roce 2008 začal po stopách chrámu pátrat a nashromáždil rozsáhlou dokumentaci. Hlavním cílem jeho projektu je zrekonstruovat kostel v původní třicetimetrové výšce a na původním místě, tedy v Berlíně, čemuž předchází představení exponátu v Praze, místě, z něhož náboženští utečenci pocházeli.