Mox Nox je název nově vzniklého nakladatelství zaměřeného především na publikace o architektuře a urbanismu. Krátce před vydáním v pořadí již čtvrtého titulu jsem s nakladateli Alicí Pokornou a Radkem Horňákem vedla rozhovor.

Co vás vedlo k založení nakladatelství právě s takovým zaměřením? Jedná se na českém knižním trhu o nedostatkovou literaturu?
Studovali jsme a v současnosti pracujeme v Nizozemsku a během té doby jsme si uvědomili, že mnoho důležitých knih věnovaných tématům kolem architektury není v Čechách dostupných, anebo jen v malé míře. Tak jsme se rozhodli tyto knihy začít vydávat sami a pomoci tak s rozvojem oboru, na kterém nám záleží. Naší ambicí je tedy nejen zvyšovat povědomí o architektuře ve společnosti jako takové, ale především vzdělávat architekty samotné. Zastáváme názor, že když má architekt něco „načteno,“ dokáže lépe identifikovat své cíle, na které pak může zaměřit své úsilí, anebo komunikovat svoje přínosy a vyargumentovat svou práci – ať už při přesvědčování klienta či stavebního úřadu, nebo jen v diskuzi s kolegy. Knihy stále hrají ve vzdělávacím procesu nezastupitelnou roli – pomohou rozklíčovat postupy či motivy. To fotky ani osobní návštěva stavby neumí. A pokud se bavíme o teorii, může být k plnému pochopení a vstřebání těchto textů – nebo dokonce i k pouhému objevení jejich existence – cizí jazyk velkou překážkou.

Je cílovou skupinou čtenářů vašich knih výhradně odborná veřejnost?
Jak už jsme zmínili, primárně jsou naše publikace opravdu určeny pro odbornou veřejnost – tedy architekty a urbanisty. Ale architektura a urbanismus jsou poměrně široké obory, které často přesahují i do jiných sfér (např. ekonomie, sociologie, umění apod.). A pokud je navíc autor dobrým vypravěčem – jako například Jane Jacobs, které jsme nedávno vydali dva tituly – dokáže zaujmout poměrně široké obecenstvo.

Kromě Ekonomie měst a Města a bohatství národů od zmíněné Jane Jacobs, již nežijící americko-kanadské socioložky a amatérské urbanistky a ekonomky, jste doposud vydali ještě Přednášky pro studenty architektury od světoznámého holandského architekta Hermana Hertzbergra. Jaký je společný jmenovatel těchto knih?
Společným jmenovatelem je samozřejmě téma – architektura, urbanismus, rozvoj měst či veřejného prostoru. Zatímco knihy Jane Jacobs hledají příčiny vzniku a rozvoje města obecně, Herman Hertzberger poskytuje návody, jak fyzicky tvořit městské prostředí a veřejný prostor. Dalo by se tedy říci, že texty se doplňují a vytvářejí komplexnější obraz o fungování mechanismu města.

Zaměřujete se pouze na tituly již ověřené časem nebo se chystáte i na vydávání současných publikací, mapujících aktuální architektonické a urbanistické trendy?
Rozhodujícím elementem pro výběr není stáří textu, ale jeho obsah a přínos pro čtenáře. Novým titulům se rozhodně nijak nebráníme, budeme-li přesvědčeni o jejich kvalitě, tak právě naopak. Nicméně je dobré si uvědomit, že architektura sama usiluje o určitou nadčasovost, takže nějaký trend (pokud to tak lze nazvat) obvykle trvá třeba i desítky let než je nahrazen jiným. A podíváte-li se například do knih Jane Jacobs, tak uvidíte, že řadu jevů provázejících vznik či rozvoj města autorka vysvětluje na příkladech starých stovky nebo i tisíce let.

Vydává Mox Nox pouze tituly překladové? Vznikají o tématu i kvalitní česká díla?
Převážně máme v úmyslu přinášet překlady, ale nebráníme se ani zajímavým českým textům. V tuto chvíli můžeme prozradit, že jedna ze dvou knih, které zatím ještě nejsou veřejně ohlášeny, bude od mladých českých architektů s tématem veřejného prostoru. Nicméně práce na tomto titulu jsou teprve v počáteční fázi.

Jaká je situace holandského knižního trhu zaměřeného na architekturu a urbanismus?
V Holandsku je množství literatury v této oblasti větší. Napadá nás několik důvodů, kterými to může být zapříčiněno: Přijetí architektury a urbanismu v holandské společnosti je obecně lepší, a tím roste i zájem o tyto knihy. Role architekta je zde mnohem intelektuálnější, na rozdíl od poměrně technického chápání profese u nás. Vysoká konkurence a kvalita architektonických kanceláří nutí architekty neustále se vzdělávat. Na univerzitách je kladen důraz na výzkum. Řada zahraničních publikací se prodává přímo v angličtině a lokální produkce se zpravidla tiskne dvojjazyčně, takže není omezena pouze na místní trh.

Vsadili jste na výrazné grafické zpracování titulů. Kdo za ním stojí?
Design knih je dílem brněnského studia The Rodina, které tvoří dvojice Tereza Rullerová a Vít Musil.

Jaké další tituly se nacházejí v edičním plánu?
V únoru by mělo vyjít nejznámější dílo Jane Jacobs Smrt a život amerických velkoměst. To už dokonce jednou česky vyšlo, nicméně není k dostání a naše vydání bude obsahovat revidovaný a doplněný překlad. Dále připravujeme vydání dalších dvou knih, které by se mělo realizovat někdy během příštího roku, ale oba tituly jsou teprve v raném stadiu příprav, takže v tuto chvíli ještě nechceme prozrazovat více. Také nás oslovilo grafické studio, které pracovalo na estetické podobě publikací, s nabídkou vydat knihu o teorii grafického designu, ale původní autoři publikace nejevili o možnost české edice příliš zájem, takže z tohoto projektu nejspíše sejde. Ke dvěma zmíněným titulům bychom v průběhu příštího roku rádi přidali ještě alespoň jeden.