S pojmem nebo spíše činností, kterou označuje termín urban gardening, se v Čechách setkáváme už delší dobu. Jedná se o pěstování všemožné zeleně na různých, často nevyužitých místech, v různých, často jinak využívaných objektech. Salát, kterému určuje prostor k růstu stará pneumatika, nebo nákupní košík plný hlíny hostící bazalku. Takovou podobu mohou mít zahrádkářské počiny nadšených jednotlivců, v lepším případě komunit. Ty trochu větší se bohužel častokrát setkávají s problémy a ty malé jsou brzy vytrhány nebo uschnou.


Urban gardening plní mnoho funkcí. Zušlechťuje veřejný prostor, socializuje lidi a přináší aktivitu, která se v městském prostředí nedá příliš provozovat. Vrací lidi zpět k přírodě a péči o ni, alespoň touto provizorní městskou formou. Ve středu Berlína, na bývalém letišti Tempelhof, jedna taková zahrada v roce 2011 vznikla. A to díky iniciativě Allmende-Kontor, která na volné ploše o velikosti fotbalového hřiště vytvořila komunitní zahradu. Nejprve si jednotlivé parcely začali pronajímat mladí kreativci, studenti, osoby samostatně výdělečně činné. Postupně se ale začaly na záhonky vyptávat i rodiny – německé, ukrajinské, turecké – ty, které někdy zahradu možná měly, ale jednoho dne už si ji nemohly dále dovolit. Za parcelu se totiž platí mezi 1 a 10 eury za měsíc – podle toho, kolik kdo může a chce dát. (Mimochodem – tento systém se v Berlíně objevuje poměrně často. A funguje…) Smlouva o dočasném užívání pozemku s městem platí do konce roku 2013. Může být prodloužena, ale pak je jistý konec – na ploše začnou přípravy pro mezinárodní výstavu IGA 2017. Poté komunitní zahradu a prostor pro sportovní vyžití nahradí apartmány.

Krásné místo, doporučuji. Stihněte.