Veškeré kulturní dění bylo v podobě, na kterou jsme byli den co den zvyklí, pozastaveno. Akci ale vždy provází reakce a většina institucí reaguje na situaci velmi pružně a ukazuje tak, že každá situace má řešení. Množství galerií zpřístupňuje své online archivy a natáčí komentované prohlídky výstav, divadla nechávají herce streamovat nebo dávají k dispozici hry ze záznamu, koncerty se uskutečňují v sálech bez diváků a jsou ke zhlédnutí online, knihovny zpřístupňují množství digitalizovaných publikací i množství filmů se dá sledovat online ve vysoké kvalitě. Veškerá kultura se teď přesunula do online prostoru a my můžeme možnosti internetu a digitálního přenosu ocenit více, než kdykoli předtím. Těším se ale, až se opět budeme moci za jednotlivými kulturními zážitky vypravit osobně, protože netřeba zapomínat, že všechna tato řešení jsou zprostředkováním, nikoli bezprostředním prožíváním toho a daného kulturního odvětví. Na nastalou situaci jsme také zareagovali a to hned několikrát: otevřeli jsme online stáž, která v těchto dnech skrze online konzultace umožňuje rozvoj talentu publicistické, kulturní a umělecké kritice. Skrze širší obrazovou přílohu vás v tomto vydání zveme na výstavu Artikl. Sedm let s uměním v Galerii Středočeského kraje, kterou jsme pouhý týden před radikálními opatřeními proti šíření koronaviru ještě stihli alespoň zahájit. A také jsme dali na dubnové titulní straně Artiklu formou veřejné výzvy prostor umělci, který svým dílem reaguje na aktuální situaci. Ta není pro nikoho jednoduchá, rozhodujeme se ve zcela nových podmínkách, čekáme, co bude a o to více žijeme přítomností. Nelze takřka plánovat. Nucené zklidnění a prostor pro usebrání se naplňuje naše dny, které z hodiny na hodinu změnily svou podobu. Dopady těchto změn můžeme předjímat, doufejme ale, že se nám je s klidnou rozvahou podaří ve všech sférách společně zvládnout co nejlépe. Rozhodli jsme se s Artiklem nepřejít pouze do online prostoru a zachovat jeho tištěnou podobu. Přestože je dubnové vydání atypické, vnímejte jej jako sběratelskou raritu, která ale nenarušuje kontinuitu tohoto kulturního měsíčníku. Chceme vám být pilířem kultury, abyste stále mohli kulturní Artikl držet pevně ve svých rukou tak, jako jej už sedmý rok píšeme a držíme pro vás my.