Období podzimu opět přináší prostor pro zklidnění, ponoření se do vlastního nitra a rozjímání. Velmi přiléhavě se v právě těchto měsících halených do mlhy, brzkého stmívání a sychrava otevřely dvě výrazné výstavy dvou výrazných institucí a otevírají tak pomyslný dialog autorů, kteří v prostoru Národní galerie Praha a Galerie Rudolfinum rozjímají nad společností i osobními tématy a skrze setkání ve stejném čase ale v jiném prostoru vedou přátelský diskurz. Výstavy Josefa Bolfa a Daniela Pitína nejsou pobídkou ke srovnávání, ale k hledání souvislostí. Skrze dvě autorské reflexe sdělované vizuálním jazykem přináší možná lepší pochopení současné společnosti a jevů v ní. Umělci, kteří měli blízko sebe ateliéry a pojí je dlouholetá známost, propojí i společný dialog na svých autorských výstavách. Co výstavy dále propojuje, je nabídka odpojení se od stereotypních podob reality. A skrze koncepci listopadového Artiklu vám takové odpojení chceme dopřát i v podobě esejů, recenzí a inspirativních úhlů pohledu, které se vztahují nejen k aktuálnímu kulturnímu dění, ale k podobám žití a bytí obecně.