Galerie Rudolfinum se po několika fotografických výstavách vrátila letos na podzim k malbě. Někdy ale jen těžko rozeznáte rozdíl mezi těmito dvěma druhy uměleckého zachycení skutečnosti. Zobrazení reality je totiž v dílech současných britských malířů věrné. Přesto se ji pokouší překročit, protože vše skutečně důležité se odehrává až za hranicí viděného světa.

„Je zřejmé, že vynález fotografie do značné míry zbavil malbu historicky dané nutnosti vyrovnávat se s viděnou realitou, s potřebou stále se vracet až k narativnímu realismu, pokoušet se o co nejvěrnější zobrazení. Na druhé straně však právě díky fotografii znovu podstatně vynikla malba, která jako samostatná kvalita je schopna být nositelkou mnoha významů, jichž nebylo možné dosáhnout a akcentovat je jinými způsoby zobrazení,“ říká Petr Nedoma, kurátor aktuální výstavy v Rudolfinu.

Výstava Beyond Reality. British Painting Today si klade za cíl ukázat návštěvníkům nejen skvělé řemeslné zpracování obrazů, netradiční náměty a zobrazení skutečných elementů světa, ale hlavně skrze věrnost napodobení možnost dostat se do světa přání, myšlenek či snů a objevit tak další vrstvu skutečnosti.

Různé pohledy na realitu
Expozice koncipovaná přímo pro prostory Galerie Rudolfinum se skládá z děl dvanácti umělců střední i mladší generace působících v současné době v Británii. Výstavu lze rozdělit do dvou oblastí. První část reflektuje realitu skrze veristickou malbu, která vychází z fotografie a zastupují ji umělci Jason Brooks, Hynek Martinec, Ben Johnson, Keith Tyson, Marie Harnett, Jonathan Wateridge a Damien Hirst.

Díla Glenna Browna, Geda Quinna, Mathewa Weira, Jakea a Dinose Chapmanových reprezentují druhý okruh výstavy, který se váže k minulosti a klasické malbě. Zaznamenání skutečnosti zde funguje nikoli na bázi realismu, ale je spíše motivováno snahou zachytit svět pomocí přesně odpozorovaných útržků viděného.

„Poněkud zjednodušeně lze říci, že některé umělce zajímá mystérium mediálních zrcadel odrážejících viděnou »realitu« a jiné zajímá spíše »kulturní realita« – sémantická pole a jejich proměny. A opět další věnují pozornost tomu, jak připojit »káru tradičních obrazů« k dnešní umělecké praxi. Pochopitelně v tvorbě některých nacházíme v té či oné míře všechny tyto ambice,“ objasňuje svou myšlenku uspořádání výstavy Milena Slavická.

A proč má výstava podtitul British Painting Today? Proč si kurátoři zvolili zrovna britské umělce, mezi nimiž se objevují jak dobře známá jména, tak umělci českému diváku téměř neznámí? Protože jedním z hlavních středisek současného umění je už po delší dobu Londýn a i čeští umělci se tím, co se děje a vzniká v hlavním městě Velké Británie, nechávají inspirovat. Důkazem je i jediný Čech na výstavě Beyond Reality Hynek Martinec, jehož díla do konceptu výstavy velmi dobře zapadají.

Eseje kurátora výstavy Petra Nedomy a Mileny Slavické jsou součástí katalogu vydaného k výstavě, který doplňuje rozsáhlá obrazová část. Galerie Rudolfinum připravila k expozici rovněž soubor doprovodných přednášek a programů obsahující výpovědi samotných umělců. Samostatným výstupem je edukativní program pro školy všech stupňů zahrnující pracovní listy, workshopy a přednášky o výstavě.

Beyond Reality. British Painting Today potrvá už jen do 30. 12.

Beyond Reality.
British Painting Today
Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12, Praha 1
út–st, pá–ne 10:00–18:00
čt 10:00–20:00
4. 10.–30. 12.
140 / 90 Kč