úvodník | Volnost

úvodník | Volnost

Volnost. Potřebujeme ji najednou víc, protože jí i více můžeme mít. Láká nás množství možností, které nás svádí od uvědomělých voleb.

Tags: , ,
úvodník | Utopie

úvodník | Utopie

V příštím roce má skončit svou činnost Facebook. Značně omezen bude i Google – respektive bude promazán o bulvární obsah a lživé informace.

Tags: , ,
úvodník | Únik

úvodník | Únik

Kolikrát už jsme něčemu unikli s představou, jak skvěle jsme obešli něco nepříjemného, s čím jsme se nechtěli konfrontovat. A kolikrát už nás to samé, ale v trochu jiné podobě, potkalo znovu.

Tags: , ,
úvodník | Nahodilost

úvodník | Nahodilost

Co je nahodilost? Lasagne nebo apokalypsa? Není potřeba se rozhodovat pro jedno nebo druhé. Nahodilost dokáže zvednout z rozvrzané židle. Vnese do ustrnulého ruch a naruší řád.

Tags: , ,
úvodník | Redukce

úvodník | Redukce

Zbavování se, odstraňování, odjímání. Téma březnového vydání Artiklu je redukce. Ne nutně musí být redukce brána negativně. Naopak, většinou se zbavujeme právě nechtěného.

Tags: , ,
úvodník | Experiment

úvodník | Experiment

Experiment jako snaha překročit již ustálené hranice. Často ale vyplyne pouze ve slepou uličku, která jen ověří, že se nejednalo o správnou cestu.

Tags: , ,
úvodník | Jistota

úvodník | Jistota

Jistota je fikce. Je jen slovem, které ale magicky uklidňuje a přináší do života stabilitu. Ve skutečnosti nevíme, co bude zítra. Je to jen pravděpodobnost, očekávání a předpoklad. Přesto ale všichni po jistotě jako po nějakém pevném pilíři našeho života toužíme a jdeme cestou, která nám takovou fikci naplní snad až do reálné podoby.

Tags: , ,
úvodník | Hra

úvodník | Hra

Aktuální situace ve společnosti je vyčerpávající a není v dohledu přívětivé východisko. Místo etického přístupu k věcem drží žezlo sarkasmus a zesměšňování. Je to totiž jednodušší způsob řešení situace a hlavně takový přístup, který nabaluje notně vyšší počet lajků na sociálních sítích. A o to ve virtuálním světě, který téměř nahrazuje náš reálný, přeci jde…

Tags: , ,
úvodník | Gender

úvodník | Gender

Gender je otevřeným a otevíraným tématem. Společnost rozdílnosti mezi muži a ženami reflektuje už poměrně aktivně a systematicky. Přesto jsou ale nějaké pojmy stále palčivé a ne zcela dobře uchopené.

Tags: , , ,
úvodník | Krása jednoduchosti

úvodník | Krása jednoduchosti

Jednoduchost je nekonečná dokonalost, jak už řekl Leonardo da Vinci. Stav, který se oprostil od všech zbytečných nánosů a vzešel zpět do své esenciální podoby. Navracíme se k ní, abychom vyvážili existování v bezmateriální době a upevnili tak sami sebe v sociálně-kulturním kontextu.

Tags: , ,
úvodník | Energie

úvodník | Energie

Někdy jí je dostatek, jindy dochází. Tentokrát ale nemluvím o čerstvé kávě, která je motorem nebo životním stylem mnohých z nás. Síla, vůle nebo schopnost k činům jsou další ekvivalenty tématu zářijového čísla – Energie.

Tags: , ,
úvodník | Hloubka

úvodník | Hloubka

Co je dnes hloubkou, se výrazně změlčilo od vnímání pár let zpět. Těžko pomyslnou hloubku měřit, standard udává většinová společnost. Co má pro jednoho status hloubky, druhého zamrazí plytkostí.

Tags: , ,
úvodník | Pod vlivem

úvodník | Pod vlivem

Okolní prostředí, lidi v něm, naše zážitky a zkušenosti. To jsou všechno atributy, které nás vědomě i nevědomě ovlivňují. Utvářejí naši osobnost a jsou jejími jednotlivými prvky. Stejně jako informace a jejich povaha, kultura a její projevy – to vše vytváří vliv na to, kým a kdo jsme.

Tags: , ,
úvodník | Nenávist

úvodník | Nenávist

Blahobyt, Facebooky plné skvělých zážitků a životy podle našich představ. Jsme svobodní, můžeme si tedy dělat v podstatě to, co chceme. Můžeme studovat, cestovat, svobodně se vyjadřovat. Nejsou zákazy, které by nás nutily vzdorovat. Není čemu. Maximálně sobě. Existuje v takovém kontextu tak silná emoce, jakou je nenávist?

Tags: , ,
úvodník | Plodnost

úvodník | Plodnost

Kulturní život se dostává do svého živlu a teplé počasí je jeho spouštěčem. Co rozkvétá na kulturním poli?

Tags: , ,
úvodník | Zvrácenost

úvodník | Zvrácenost

Před několika lety mi zvrácené přišlo leccos, co se odlišovalo od normálu. Věšení se na háky, návštěvy čtyřkových hospod, umělci tvořící z vlastních tělních výměšků, fotografie v galeriích adjustované na klipsech.

Tags: , ,
úvodník | Lehkost

úvodník | Lehkost

Určitá roční období jsou spjata s konkrétními stereotypy. Pro to jarní se zcela nabízí odlehčení od všeho nahromaděného. Zbavování se materiální zátěže je aktuální téma.

Tags: , ,
úvodník | Odcizení

úvodník | Odcizení

Téma únorového Artiklu přináší pohled na odcizení. To může v době sbírání facebookových přátel jako artefaktů oblíbenosti působit absurdně. Ale kolik z těchto přátel zná opravdu vás, a ne jen vaše příspěvky na zdi, mohli byste se na ně spolehnout za každé situace a skutečně jim důvěřujete?

Tags: , ,