Artikulujeme | Alexandrijská inspirace

Psal se podzim roku 2011, když americký poslanec Lamar S. Smith předložil zákonodárnému sboru návrh zákona „Stop Online Piracy Act“ (SOPA), jehož účelem bylo uzákonění donucovacích prostředků k blokování přístupu ke stránkám, jejichž prostřednictvím dochází k porušování autorských práv.

Tags: , , , ,

Artikulujeme | Svoboda za konec svobody

Autorské právo je tu od toho, aby vytvořilo právní rámec pro vztah mezi autorem díla a jeho uživatelem. Jako předmět ochrany přitom podle platné teoretické konstrukce nefiguruje samotný fyzický objekt nebo informace, ale nehmotné autorské dílo jako předmět duševního vlastnictví bez ohledu na samotný hmotný substrát, skrze který k uživateli autor „promlouvá“ samotným obsahem autorského díla. Při doslovné aplikaci autorskoprávní ochrany podle takové konstrukce však nastává řada absurdních situací, na které musel zákonodárce reagovat mnohými výjimkami, mezi které tradičně patří také tzv. svoboda panoramatu, resp. „užití díla umístěného na veřejném prostranství“.

Tags: , , , , ,

Artikulujeme | Nasdílená revoluce

Na konci osmdesátých let se začala objevovat první proroctví o tom, co dnes začíná být a v blízké budoucnosti bude stále víc realitou života obyvatel k internetu připojených koutů země. Cyberpunkeři snili ve svých představách o všech možných využitích globální sítě, která od základu promění strukturu ekonomických a sociálních vztahů.

Tags: , , , , ,

Artikulujeme | Kyselka opět v ohrožení

Až se v červenci budete prodírat davy návštěvníků festivalu ve Varech, vzpomeňte si na následující řádky. Jsou tomu tři roky, kdy jsme s Matějem Chytilem začali připravovat kampaň za záchranu lázní v Kyselce se sloganem „Opravte Kyselku“.

Tags: , , ,

Artikulujeme | Vytiskni mi v třidéčku

Vynálezy fotografie a filmu s sebou přinesly celou řadu nových situací a společenských vztahů, které do doby před jejich rozšířením nikdo neznal. Kdo má právo na vytváření tisků z negativů? Lze prosté zachycení reality označit za jedinečné autorské dílo? Jaká práva má osoba zachycená na snímku vůči autorovi, distributorovi a držiteli autorských práv k fotografii nebo audiovizuálnímu záznamu?

Tags: , , , , ,

Artikulujeme | Národní obrození vol. 2

Pokud bude politika v oblasti kultury naplňována stejným způsobem, jakým je navržen, diskutován a artikulován její strategický rámec (Státní kulturní politika České republiky na léta 2015–2020), pak může tzv. živé umění na existenci MK jako partnera nebo alespoň přímluvce definitivně zapomenout.

Tags: , , , ,

Artikulujeme | Co s členstvím v OSA za milión?

Kolektivní správa autorských práv bude v brzké době velkým tématem, tedy alespoň by být měla. Rychle totiž ubíhá lhůta pro úpravu autorského zákona podle již přijaté a platné směrnice o kolektivní správě, která prošla Evropským parlamentem.

Tags: , , , , , ,

Artikulujeme | Jak se obejít bez veřejných peněz?

Se vznikem projektu Paralelní polis a sérií kritických článků v Respektu a dále na Advojce a Referendu se rozhořela další rovina debaty na téma financování kultury.

Tags: , , , ,

Artikulujeme | Black hat a novinářská etika

Od konce listopadu se produkční a distribuční společnost Sony Pictures Entertainment potýká s obrovskými problémy, způsobenými velmi silným hackerským black-hat útokem skupiny Guardians of Peace.

Tags: , , , , ,