Básnířky mají svou antologii

Básnířky mají svou antologii

„Poezie je způsobem komunikace, při kterém se nemusí vysvětlovat, báseň a její čtenář vedou dialog spolu,“ říká Zuzana Gabrišová, autorka antologie věnované českým básnířkám – a já s ní souhlasím.

Tags: , ,

Dominik Bárt

Tags: , ,

František Hruška

Tags: , ,

Nebuď, Čechu, nebuď líný

Zatímco Slováci čtou český tisk a knihy vcelku běžně, Češi slovenskou produkci často ignorují. Vztyčeným prstem a hozenou rukavicí zároveň budiž nová edice slovenské prózy v českém překladu, kterou vydává nakladatelství Větrné mlýny pod popichujícím názvem Česi, čítajte.

Tags: , , , , , , ,