Černobílý svět K. O. Hrubého

Černobílý svět K. O. Hrubého

Galerie hlavního města Prahy si na jaro připravila velkou retrospektivní výstavu fotografa Karla Otty Hrubého. Ta bude k vidění v Domě fotografie od 7. března.

Tags: , ,
Barevná zahrada  plná designu

Barevná zahrada plná designu

V Domě umění Ústí nad Labem bude 22. března zahájen nultý ročník čtrnáctidenního festivalu Design Ústí s podnázvem Zahrada ctností a neřestí. Kromě každodenního programu v podobě přednášek, workshopů či diskusí bude po dlouhé době k vidění nejčerstvější design studentů, absolventů a dalších osobností spjatých s Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Tags: ,
Dvojznačná hra v intenzivních barvách

Dvojznačná hra v intenzivních barvách

Výstava Matěje Macháčka, malíře a absolventa AVU, v pražské Etcetera Art může být pro návštěvníky až nečekaným setkáním s intenzitou barev a dvojznačnou hrou mezi křehkostí techniky inspirované dálným východem a až performativním vstupem autora samotného do imaginárních prostorů svých obrazů.

Tags: , ,
úvodník | Rekonstrukce

úvodník | Rekonstrukce

Znovusestrojení. Jaro. První jarní den. Slunce rozehřeje zkřehlé tváře paprsky a navrátí na ně opětovně úsměv. Roční období, které nabízí nový vstup ku plánům i snům (a kdoví, jestli se i z mnoha snů nakonec nestane realizace…). Jaro přináší prostor pro nový začátek. A téma březnového Artiklu, kterým je právě Rekonstrukce, by mělo být inspirativním průvodcem na cestě za nimi. Průvodcem pozornosti hodným kulturním počinům.

Tags: , ,
Od litografie k ofsetu

Od litografie k ofsetu

Tématem únorového Artiklu je Oslava. Pokud se nejedná o rodinnou slavnost, ale o širší, až veřejné pojetí, bývalo zvykem ji oznamovat pomoci plakátu. Toto slovo pochází z francouzského placard ve významu veřejně vyvěšeného návěstí buď úředního nebo soukromého. Tento pojem nás zavádí k synonymu affiche, které znamená již doslova reklamní nápis. Předchůdci tohoto reklamního útvaru mají kořeny již ve starém Egyptě, texty byly původně tesány nebo ryty do kamenných, či měděných desek a vystavovány na veřejných místech, jednalo se ovšem spíše o veřejná oznámení. Tento zvyk pak přešel i do starého Řecka.

Tags: , ,
Odpovědnost umělkyně

Odpovědnost umělkyně

Kde má v současném světě své místo výtvarné umění? Dokáže působit společenské změny? Nese umělec za „účinky“ svého díla odpovědnost? Nejen na to nám odpověděla světově uznávaná umělkyně Kateřina Šedá.

Tags: , ,
Konec civilizace bez touhy  a fantazie

Konec civilizace bez touhy a fantazie

Londýn. Rok 2540. Společnost, která zvyšuje svoji spokojenost za cenu ztráty citů a emocí. Brave New World, Aldous Huxley, 1932. Olomouc. Rok 2022. Výstava pěti současných autorů, kteří svými díly na možné dystopické možnosti poukazují. Brave World, Tevž Logar a Gregor Podnar.

Tags: , , , , , ,
Meštrović si dělá, co chce

Meštrović si dělá, co chce

Nikoli kritika, ale toto lakonické konstatování, které směřovalo z úst jednoho z největších sochařů 19. století Augusta Rodina k práci Ivana Meštroviće, jednoho z předních následovníků právě Rodina, bylo svým způsobem vzdání holdu tomuto chorvatskému sochaři. Hold mu vzdává i obsáhlá výstava, kterou připravila Galerie hlavního města Prahy.

Tags: , , ,
Odpovídají…

Odpovídají…

… laureátky a laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého. Další rok jim dáváme prostor. Proč? Protože nás zajímá, jaká témata letos zpracovávají a jak sami soutěžení v umění vnímají. Každému z účastníků tohoto 33. ročníku jsme proto položili tři otázky. Závěrem odpovídá Ezra Šimek.

Tags: , ,
Pomyslné zahrady z mnoha koutů světa

Pomyslné zahrady z mnoha koutů světa

Environmentální otázky s cílem zvýšit kvalitu života konkrétního veřejného prostoru otevírá právě probíhající úvodní výstava projektu Gardening of Soul: Introduction v Domě umění Ústí nad Labem.

Tags: ,
Příští zastávka  je na znamení

Příští zastávka je na znamení

Dům umění města Brna hostí od 30. listopadu 2022 do 19. března 2023 nový multimediální výstavní projekt Mileny Dopitové s názvem Příští zastávka je na znamení.

Tags: ,
Katarze skrze mýty?

Katarze skrze mýty?

Snaha rozumět – ať už jednotlivostem nebo dokonce celku světa, je dávnou lidskou touhou. Přestože všemu porozumět racionálně nelze, je možné alespoň blíže nahlédnout skrze symbolické vyprávění – mýtus. A právě v době, které se boří řád, přináší mýty odpovědi, aniž by kladly konkrétní otázky.

Tags:
Dokaž, že jsi někdo!

Dokaž, že jsi někdo!

S tématem radikalizace a extremismu ve společnosti se v poslední době setkáváme velmi často, ať se jedná o otázku migrace, nebo o postoj k válečnému konfliktu na Ukrajině. Nutnost řešit tento problém nedávno zvýraznil říjnový útok na LGBT skupinu na Slovensku, při čemž vraždil teprve devatenáctiletý mladík, který ke svému činu sepsal i manifest. Napadlo vás, jaké myšlenky takovému člověku běží hlavou? Jaké jsou jeho motivace? Velmi nevybíravý a upřímný vhled do této problematiky nabízí multižánrová a intermediální inscenace Commander souboru Farma v jeskyni, jejíž repríza dne 25. října byla pořádána právě na počest obětí již zmíněného útoku.

Tags: , ,
Odpovídají…

Odpovídají…

… laureátky a laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého. Další rok jim dáváme prostor. Proč? Protože nás zajímá, jaká témata umělci zpracovávají a jak sami soutěžení v umění vnímají. Každému z účastníků 33. ročníku jsme proto položili tři otázky. Jako třetí odpovídá Vojtěch Radakulan.

Tags: , , ,
Prostě běž

Prostě běž

„Odejdi. Jeď. Běž. Dojeď tam. Zůstaň tam delší dobu,“ odpověděla Catherine Kramer Johnu Wehrheimovi, když se jí zeptal, jakou radu by dala sama sobě, kdyby byla o něco mladší, než když jí bylo osmnáct let a poprvé navštívila Taylor Camp.

Tags: , , , ,
Návštěvě Augusta Rodina

Návštěvě Augusta Rodina

Co má společného Alfons Mucha se slováckými kroji a propastí Macocha? Odpověď na otázku naleznete v Domě fotografie, kde Galerie hlavního města Prahy připravila výstavu o návštěvě Augusta Rodina v Praze a na Moravě.

Tags: , , ,
Nahlédnutí do historie země

Nahlédnutí do historie země

Nahlédněte do historie země skrze malby, objekty a fotografie současných umělců. Skupinová výstava s podtitulem „A Chapter from Crystallography” se zaměřuje se na fascinující svět krystalů, přírodní geometrii a geologický čas.

Tags: , , , , , ,
Odpovídají…

Odpovídají…

…laureátky a laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého. Další rok jim dáváme prostor. Proč? Protože nás zajímá, jaká témata letos zpracovávají a jak sami soutěžení v umění vnímají. Každému z účastníků tohoto 33. ročníku jsme proto položili tři otázky. Druhá odpovídá Martina Drozd Smutná.

Tags: , ,