Kocour od tebe nic nečeká. Proč ty čekáš něco od něj?

Kocour od tebe nic nečeká. Proč ty čekáš něco od něj?

Když nenásledujeme naše nejtemnější impulsy, když věci, které chceme, nezapadají do rámců, které jsme si vytvořili nebo do kterých jsme byli dosazeni, nejnormálněji a nejšťastněji si pak žije ten kocour. Jen Silvermanová ve své hře Mrk (Wink), kterou uvedlo Divadlo v Dlouhé, postavila moudré zvíře nad lidi.

Tags: , , ,
Tvárnost čtvrté stěny

Tvárnost čtvrté stěny

Jaká je hodnota díla, které vzejde a zanikne beze stop a beze svědků?

Za hledáním ztracených hodnot

Za hledáním ztracených hodnot

Kateřina Menclerová je dramaturgyní Divadla Husa na provázku v Brně, kde působí od roku 2019. Její jméno se však také pojí s Městským divadlem Zlín nebo s ostravským Divadlem Petra Bezruče, kde se podílela na mnoha úspěšných inscenacích. Ať už se jedná například o netradičně tradiční úpravu Maryši, nebo vskutku magickou adaptaci Mistra a Markétky. Ovšem i aktuální situace přináší své výzvy. A jak na ně reaguje divadlo? Čtěte dál.

Tags: , ,
Moje říše je z tohoto světa, zní ze Studia Hrdinů

Moje říše je z tohoto světa, zní ze Studia Hrdinů

Po úspěšné premiéře Kacířských esejů se do Studia Hrdinů vrací režisér Miroslav Bambušek, aby českému divákovi představil život a dílo německého poválečného spisovatele Wolfganga Borcherta. Divadelní hra s názvem Moje říše je z tohoto světa je vhledem do tvorby tohoto polozapomenutého autora. Premiéra je plánovaná na začátek března 2021.

Tags: , , , ,
Každá doba si žádá své oběti

Každá doba si žádá své oběti

Naše naděje na off-line kulturní život jsou zatím nejisté. Zbývá nám jenom čekat, avšak vždy lze najít nějaké alternativy. Přece jen může divák díky digitálním technologiím divadlo mít přímo v obývacím pokoji. Zároveň se ocitáme v době, kdy vynikají rozdíly mezi jednotlivými médii, při čemž u divadla pociťujeme, že bez oné magické spolupřítomnosti strádáme. Mohou se však média i navzájem doplňovat? Své o tom ví i ostravské Studio G se svou novou autorskou inscenací Planu, která měla on-line premiéru
6. prosince 2020.

Tags: ,
Až se mě zkusíš chytit, dozvíš se, jestli tě udržím

Až se mě zkusíš chytit, dozvíš se, jestli tě udržím

Dříve jsme se báli, že nám někdo ublíží a umřeme sami. Teď víme, že nám někdo ublíží, a kdo bude umírat, bude na to sám.

Tags: , , ,
Bez čeho život nedává smysl?

Bez čeho život nedává smysl?

V loňském jurodivém roce to bylo sto let, kdy drama Karla Čapka R. U. R. spatřilo světlo světa. Vzniklo krátce po skončení první světové války. Mělo být mementem nesmyslnosti válečných konfliktů a nenávisti mezi lidmi, jednotlivými národy.

Tags: , ,
Být, či nebýt předplatitelem Dramoxu

Být, či nebýt předplatitelem Dramoxu

Divadlo on-line je splněný sen. Nemusím nikam jít, řešit datum, oblečení, vstupenky, doprovod a včasný příchod. Záznam si můžu zastavovat, pustit několikrát za sebou. Server Dramox má ohromný potenciál, k jehož naplnění se zatím ani neblíží. Od počátku totiž čelí špatným rozhodnutím svých zakladatelů a zavádějící prezentaci.

Tags: , ,
Hudba nepatří jen mužům

Hudba nepatří jen mužům

Zemřela, když jí bylo pětadvacet. Byla první českou dirigentkou České filharmonie, kdy řídila provedení své Vojenské symfoniety, a řídila i symfonický orchestr BBC. Během studií navázala milenecký poměr s Bohuslavem Martinů, ale na sklonku života si za manžela vzala spisovatele Jiřího Muchu.

Tags: , ,
Nová divadelní sezóna optimisticky

Nová divadelní sezóna optimisticky

Dobrých zpráv nikdy není dost, zvláště v nynější době zastíněné koronavirovou pandemií. Vnímáme to všichni. Vše je nejisté. Možná právě proto, nebo spíš určitě právě proto, sáhli tvůrci Národního divadla moravskoslezského v Ostravě po pozitivně laděném titulu, jakým je novela Muž, který sázel stromy od Jeana Giona, kterým otevřeli svou novou, 102. sezónu. A ono dnes stále opakované „jsme v tom všichni společně“ pojali doslova, neboť na této inscenaci se podílejí všechny čtyři soubory NDM, a to činohra, opera, balet a opereta/muzikál.

Tags: , , ,
Přáli bychom si, aby nám diváci důvěřovali

Přáli bychom si, aby nám diváci důvěřovali

Titulek rozhovoru s uměleckým ředitelem Studia Hrdinů Janem Horákem vznikl u příležitosti začátku 9. sezóny této pražské nezávislé divadelní scény a není pouze apelem v nejistých časech spojených s pandemií, ale i výzvou k prozkoumání náročnější dramaturgie scény sídlící v budově Veletržního paláce Národní galerie.

Tags: ,
Festival, který změní váš pohled na performativní umění

Festival, který změní váš pohled na performativní umění

Letošní desátý ročník festivalu slovenského performativního umění HYBAJ HO! bude zcela nečekaným zážitkem. S ohledem na dramatické celospolečenské změny, kterým jsme všichni museli a nadále musíme čelit, se organizátoři této akce rozhodli k dramaturgii přistoupit tak, aby lépe odpovídala naší nové realitě.

Tags: , , ,
Kulturní lázně Kuks

Kulturní lázně Kuks

V dnešní vyhrocené a vystrašené době na okamžik zapomenout na iracionální dění všedních dní má účinek ozdravný i očistný. Chvíli nemuset myslet na přízemní, avšak nezbytné starosti každodennosti, nestydaté kupčení se zdravotnickým materiálem, zapomenout na tváře jizvené strachem a obavami o holou existenci. Naopak nechat se unášet hudbou, tancem, divadelním uměním, geniem loci: krásou okolní krajiny, Alliprandiho architektury a Braunových soch – pocit tak intenzivní a niterný, jako byste se hvězd dotýkali…

Tags:
Každý bezdomovec tančí

Každý bezdomovec tančí

Je špinavý. Zarostlý. Nemůže se ani postavit. Křičí. Překáží. A tančí. Už mu zbylo jen tělo, které se snaží ovládnout, a možná nám říct „jsem tady, jsem součástí toho všeho“.

Tags: , , , ,
Hrdinové kapitalistické práce

Hrdinové kapitalistické práce

Inscenace, která divákům emocionálně i fakticky přibližuje podmínky nejhůře placené práce a upozorňuje na neviditelné členy naší společnosti.

Tags: , ,
Krocení sloves, strast a trýzeň metafor

Krocení sloves, strast a trýzeň metafor

Křehká diktatura interpunkce, závrať z věty vedlejší…* Kdyby dospělí i školský systém dokázali naslouchat úvahám a fantaziím malého kluka, možná by život i dílo Franze Kafky vypadaly poněkud jinak. Reakcí na vnější deformování vnitřního světa dítěte bývá někdy únik, někdy svéhlavost, pro někoho vnímaná jako frackovství.

Tags: , , ,
Za dveřmi č. p. 21

Za dveřmi č. p. 21

Jaké to je nahlédnout někomu do soukromí? Mohou věci, místa mluvit? Nebo jsou jen otiskem života svých majitelů? Jak souvisí pohádkový střet dobra a zla s každodenností a všedností našeho žití? Stačí projít šatní skříní – onou pověstnou branou mezi dvěma světy – a příběh se rodí…

Tags: ,
A, E, I, O, U

A, E, I, O, U

Od prvních pazvuků k celému slovu, základní významové jednotce jazyka, se pomocí všech svalů v těle probojovává Florent Golfier ve svém sólovém projektu Zápas s jazykem. Spojuje význam pohybu s významem jazykovým a pokouší se ukočírovat několik souběžně probíhajících verbálních a neverbálních dialogů.

Tags: , , ,