Přijít sobě tancem na kloub

Přijít sobě tancem na kloub

Pro Merleau-Pontyho je tělo místem poznání, pro Heideggera v tanci zakoušíme Bytí. Autorka Fenomenologie tance Maxine Sheets-Johnstonová upozorňuje na absenci reflexe v tomto umění, tedy vytržení, rozpuštění se v něm. Isadora Duncanová tančí na přelomu 19. a 20. století bosá v přírodě a proklamuje přirozenost, která stojí v opozici ke striktní přesnosti baletu.

Tags: , ,
K ekologii přes les a pole až do kuchyně

K ekologii přes les a pole až do kuchyně

O ekologii se mluví pořád, je to takové „in téma“ ve společnosti, ale tím to asi nekončí, tedy alespoň pro nás lidi. Jenže příroda se neodvratně transformuje. Tuto enviromentální, ale i svým způsobem humánní krizi reflektuje ve své inscenaci Mezní stav v Divadle X10 režisérka Barbara Herz, která se soustředí výhradně na dokumentární divadlo. Odkud přichází impuls pro výběr konkrétního tématu? A není ekologické divadlo rovněž neekologické?

Tags: , , , ,
Intimní pobyt ve virtuálním světě

Intimní pobyt ve virtuálním světě

Šest performerů na jednom místě v jeden konkrétní čas improvizovaně komunikuje skrze excelové tabulky, které jsou součástí online přenosu. Online performance – protimluv nebo divadlo nové doby? I to je jedna z otázek, kterou si klade inscenační projekt Sex, pohybující se na hranici divadelního představení a galerijní instalace.

Tags: , ,
Dešťová hůl podle Jiřího Hájíčka

Dešťová hůl podle Jiřího Hájíčka

Jiří Hájíček vydal v nakladatelství Host volnou románovou „venkovskou trilogii morálního neklidu“, jejímž posledním dílem je Dešťová hůl. Divadlo Kámen se programově nechává inspirovat nejsoučasnější českou literaturou a od 16. června nabídne hru vystavěnou právě na půdorysu Dešťové hole.

Tags: ,
Měl to být nový začátek

Měl to být nový začátek

Ukázka, jak umanutý jednotlivec se sadistickými sklony vedený zištnou nenávistí a prospěchářstvím bez zábran dokázal využít situace, stranických a mocenských zájmů.

Tags: ,
Když se do divadla vtiskává současnost

Když se do divadla vtiskává současnost

Milada Vyhnálková je herečka se širokým polem působnosti. Většinu jejích rolí pojí jedno:hledání hranice mezi pravdou a lží. Nyní ji můžete vidět v live­‑streamové inscenaci Psi malých ras od Divadla na cucky, která je adaptací stejnojmenné novely polské spisovatelky Olgy Hund, jež se odehrává za zdmi psychiatrické léčebny. Jaké je tvořit divadlo „pouze pro kamery“ bez přítomnosti diváků?

Tags: ,
Špičkový tanec době navzdory

Špičkový tanec době navzdory

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla TANEC PRAHA usiluje i přes nejistou situaci o mezinárodní rozměr letošního ročníku. Přípravy 33. ročníku jsou v plném proudu. Na co se lze těšit a jak můžou zapříčinit zdárný vývoj i diváci festivalu?

Tags:
Kocour od tebe nic nečeká. Proč ty čekáš něco od něj?

Kocour od tebe nic nečeká. Proč ty čekáš něco od něj?

Když nenásledujeme naše nejtemnější impulsy, když věci, které chceme, nezapadají do rámců, které jsme si vytvořili nebo do kterých jsme byli dosazeni, nejnormálněji a nejšťastněji si pak žije ten kocour. Jen Silvermanová ve své hře Mrk (Wink), kterou uvedlo Divadlo v Dlouhé, postavila moudré zvíře nad lidi.

Tags: , , ,
Tvárnost čtvrté stěny

Tvárnost čtvrté stěny

Jaká je hodnota díla, které vzejde a zanikne beze stop a beze svědků?

Za hledáním ztracených hodnot

Za hledáním ztracených hodnot

Kateřina Menclerová je dramaturgyní Divadla Husa na provázku v Brně, kde působí od roku 2019. Její jméno se však také pojí s Městským divadlem Zlín nebo s ostravským Divadlem Petra Bezruče, kde se podílela na mnoha úspěšných inscenacích. Ať už se jedná například o netradičně tradiční úpravu Maryši, nebo vskutku magickou adaptaci Mistra a Markétky. Ovšem i aktuální situace přináší své výzvy. A jak na ně reaguje divadlo? Čtěte dál.

Tags: , ,
Moje říše je z tohoto světa, zní ze Studia Hrdinů

Moje říše je z tohoto světa, zní ze Studia Hrdinů

Po úspěšné premiéře Kacířských esejů se do Studia Hrdinů vrací režisér Miroslav Bambušek, aby českému divákovi představil život a dílo německého poválečného spisovatele Wolfganga Borcherta. Divadelní hra s názvem Moje říše je z tohoto světa je vhledem do tvorby tohoto polozapomenutého autora. Premiéra je plánovaná na začátek března 2021.

Tags: , , , ,
Každá doba si žádá své oběti

Každá doba si žádá své oběti

Naše naděje na off-line kulturní život jsou zatím nejisté. Zbývá nám jenom čekat, avšak vždy lze najít nějaké alternativy. Přece jen může divák díky digitálním technologiím divadlo mít přímo v obývacím pokoji. Zároveň se ocitáme v době, kdy vynikají rozdíly mezi jednotlivými médii, při čemž u divadla pociťujeme, že bez oné magické spolupřítomnosti strádáme. Mohou se však média i navzájem doplňovat? Své o tom ví i ostravské Studio G se svou novou autorskou inscenací Planu, která měla on-line premiéru
6. prosince 2020.

Tags: ,
Až se mě zkusíš chytit, dozvíš se, jestli tě udržím

Až se mě zkusíš chytit, dozvíš se, jestli tě udržím

Dříve jsme se báli, že nám někdo ublíží a umřeme sami. Teď víme, že nám někdo ublíží, a kdo bude umírat, bude na to sám.

Tags: , , ,
Bez čeho život nedává smysl?

Bez čeho život nedává smysl?

V loňském jurodivém roce to bylo sto let, kdy drama Karla Čapka R. U. R. spatřilo světlo světa. Vzniklo krátce po skončení první světové války. Mělo být mementem nesmyslnosti válečných konfliktů a nenávisti mezi lidmi, jednotlivými národy.

Tags: , ,
Být, či nebýt předplatitelem Dramoxu

Být, či nebýt předplatitelem Dramoxu

Divadlo on-line je splněný sen. Nemusím nikam jít, řešit datum, oblečení, vstupenky, doprovod a včasný příchod. Záznam si můžu zastavovat, pustit několikrát za sebou. Server Dramox má ohromný potenciál, k jehož naplnění se zatím ani neblíží. Od počátku totiž čelí špatným rozhodnutím svých zakladatelů a zavádějící prezentaci.

Tags: , ,
Hudba nepatří jen mužům

Hudba nepatří jen mužům

Zemřela, když jí bylo pětadvacet. Byla první českou dirigentkou České filharmonie, kdy řídila provedení své Vojenské symfoniety, a řídila i symfonický orchestr BBC. Během studií navázala milenecký poměr s Bohuslavem Martinů, ale na sklonku života si za manžela vzala spisovatele Jiřího Muchu.

Tags: , ,
Nová divadelní sezóna optimisticky

Nová divadelní sezóna optimisticky

Dobrých zpráv nikdy není dost, zvláště v nynější době zastíněné koronavirovou pandemií. Vnímáme to všichni. Vše je nejisté. Možná právě proto, nebo spíš určitě právě proto, sáhli tvůrci Národního divadla moravskoslezského v Ostravě po pozitivně laděném titulu, jakým je novela Muž, který sázel stromy od Jeana Giona, kterým otevřeli svou novou, 102. sezónu. A ono dnes stále opakované „jsme v tom všichni společně“ pojali doslova, neboť na této inscenaci se podílejí všechny čtyři soubory NDM, a to činohra, opera, balet a opereta/muzikál.

Tags: , , ,
Přáli bychom si, aby nám diváci důvěřovali

Přáli bychom si, aby nám diváci důvěřovali

Titulek rozhovoru s uměleckým ředitelem Studia Hrdinů Janem Horákem vznikl u příležitosti začátku 9. sezóny této pražské nezávislé divadelní scény a není pouze apelem v nejistých časech spojených s pandemií, ale i výzvou k prozkoumání náročnější dramaturgie scény sídlící v budově Veletržního paláce Národní galerie.

Tags: ,