úvodník | Ponor

úvodník | Ponor

Léto o sobě dává vědět tropickými teplotami, červencový Artikl vám dává vědět o aktuálním kulturním dění. Hluboce se nadechněte a pojďte se ponořit do hlubin kultury, ze které vám vytahujeme na suché stránky papíru množství výstav. Ty můžete skrze příjemné letní dny navštívit a zchlazení na plovárně vystřídat za zchlazení v klimatizovaných galerijních sálech.

Tags: , ,
Tak co dál?

Tak co dál?

Žár, výheň, ale také záře, září. Hvězda jasná nezhasla, ale naopak se rozsvítila na své cestě a koupe se v paprscích slunce, vyzařuje energii, teplo až spalující, a zároveň blahodárné, když se u ohně chceme zahřát. Ohniště, žhavé uhlíky, na kterých připravujeme pokrm, sálají a připravují potravu o šťávu a mízu. Prvotní instinkt zažehnání hladu na daru, který u bohů pro nás ukradl Prométheus a vedle nějž se můžeme zotavit, jímž jsme ale schopni i zničit.

Tags: ,
Ležérně

Ležérně

V rohu cukruje pár, tak prvák. On má mikinu se smajlíkem Nirvana a baťoh s hashtagem Yeah. Ona je Zlatovláska. Dělají všechno kromě líbání.

Tags: ,
úvodník | Žár

úvodník | Žár

Jen pouhé slovo žár nenechává při jeho zaznění chladný prostor. Takto funguje imaginace a jaké přineslo asociace našim redaktorům, jenž k žáru, jako k tématu, směřovali své texty? Už titulní strana červnového vydání je žhnoucí a koresponduje tak s žárem, který může být jak vysokou teplotou, tak vášní, energií.

Tags: , ,
Piedestal téhož s cukrovou polevou

Piedestal téhož s cukrovou polevou

Člověk přijímá svůj tvar, a i když se roztéká před vlastníma očima, nemůže připustit svoji ztrátu. Prodírá se stébly trávy, které mu malují rýhy do slizce vypadající pokožky. Derma tvoří naši integritu, pojímání světa v do blán zabalených předmětností nikdy nebylo jednodušší.

Tags: ,
úvodník | Unikát

úvodník | Unikát

Květnové vydání Artiklu se tentokrát zaměřuje na jedinečnost a ojedinělost. Přestože doba je poplatná nejrůznějším mustrům a to jak v umění, tak i v chování a jednání, podařilo se nám na poli kulturní scény najít opravdové unikáty, které vám nyní představím a pozvu vás k jejich hlubšímu prozkoumání.

Tags: , ,
Znovuzranění

Znovuzranění

Mám zánět Achillovy paty. Už podruhé. Achillova pata je moje Achillova pata.

Tags: ,
Řekni mi, kdo je na světě nejkrásnější

Řekni mi, kdo je na světě nejkrásnější

„Rýhy chrápou a budí ze spánku minulost, která v procesu znovuzrození měla být ponechána stranou. V módu podvědomého hada se však proplétá nervovými signály, které říkají: ,už dávno nespíš’, i když sis bdělostí jistý od počátku a na sny ani nevěříš,“ vkládám do chatu GPT.

Tags: ,
úvodník | Znovuzrození

úvodník | Znovuzrození

José Pijoan uvádí rok vzniku slavného obrazu Sandra Botticelliho Zrození Venuše v období let 1483–1486. Kromě krásy samotné Venuše, která se vynořila z moře a je nesena na lastuře, zachycuje obraz ještě mnoho konotací a významů. Venuše je symbolem narození, plodnosti, lásky a sexuální touhy. Nejedná se nutně jen o lásku pozemskou, ale i duchovní. Znovuzrození jara po zimě, rozkvět poupat do plných květů, nové životní etapy.

Tags: , ,
Okvětní plátek

Okvětní plátek

Březen je první jarní měsíc. Již únor navozuje jakési zaslíbení tomu zajisté nejpůvabnějšímu ročnímu období. V dětství tento čas patřil také oblevám a tání. Pouštěli jsme papírové lodičky po obrovských kalužích nebo potůčkách hrnoucích se k městským kanálům. Na trzích a nárožích prodávaly růžolící tetky tulipány, narcisy a obzvláště vzácnou mimózu. Zatímco zima vybízí spíše k četbě detektivních románů, jaro patří zahradnickým katalogům, sázení ovocných stromů a v neposlední řadě Zahradníkovu roku Karla Čapka.

Tags: ,
Básník je mrtev! A my jsme ho zabili

Básník je mrtev! A my jsme ho zabili

Procházím se mezi milétskými troskami z 1. století př. n. l., míjím torzo vysochaného starověkého vojáka a nahé mužské postavy s rohem hojnosti. Zdobí monumentální bránu, která vedla na Jižní tržiště. Jako součást agory rámovala možnosti veřejného života, který Hannah Arendtová zasazuje do tohoto hlavního náměstí, kde se formovala politická aktivita.

Tags: ,
Páchání mimo chápání

Páchání mimo chápání

Když jde člověk k psychologovi, tak by mu neměl všechno žrát, stejně jako on nebude všechno žrát jemu. Měla by to být rovnocenná spolupráce. To, že jsem paranoidní, neznamená, že po mně nejdou.

Tags: ,
úvodník | Rekonstrukce

úvodník | Rekonstrukce

Znovusestrojení. Jaro. První jarní den. Slunce rozehřeje zkřehlé tváře paprsky a navrátí na ně opětovně úsměv. Roční období, které nabízí nový vstup ku plánům i snům (a kdoví, jestli se i z mnoha snů nakonec nestane realizace…). Jaro přináší prostor pro nový začátek. A téma březnového Artiklu, kterým je právě Rekonstrukce, by mělo být inspirativním průvodcem na cestě za nimi. Průvodcem pozornosti hodným kulturním počinům.

Tags: , ,
Aplaus sukním pro všechny

Aplaus sukním pro všechny

Oblečení není zanedbatelnou složkou našeho života, představuje jakousi druhou kůži, která odděluje naše tělo od okolního světa. Se smrtí Vivienne Westwood se znovu zjitřila otázka oděvu jako politického statementu. Ať už jsme si toho vědomi, nebo ne, politika je v něm vedle dalších rozměrů vždy nezbytně přítomna. Co vypovídají současné genderové normy v oblékání o stavu naší společnosti a přichází období jejich tání?

Tags: ,
Odbourat tukovou vrstvu lidské zranitelnosti

Odbourat tukovou vrstvu lidské zranitelnosti

Navlékněme na sebe svá zbrusu nová naleštěná těla a prožijme pocit znovuzrození. Neporovnávejme se s ostatními, nýbrž buďme svým nejlepším já! Nedokonalost znamená jedinečnost. A ačkoli se tváříme, že originalita je to, oč tu běží, zmítá se jen ve vichřici pojmů odříznutých od významů.

Tags: ,
Krůpěj z žalozpěvu

Krůpěj z žalozpěvu

Očista, slovo, anebo spíš pojem, který je tématem Artiklu pro lednový měsíc nového roku 2023, má celou škálu významových rovin od běžné psychické hygieny přes katarzi až k očistci. Zdá se někdy, že představy spojené s těmito významy mohou být pro smrtelníka dosti stresující až hrozivé. Pohled do vlastního nitra totiž často nabízí nečekané zákruty.

Tags: ,
úvodník | Očista

úvodník | Očista

Lednové vydání Artiklu otevírá nový ročník. A tentokrát, vážené čtenářky a vážení čtenářky, s radostí akcentuji, že se nejedná o jen tak ledajaký, ale přímo jubilejní, desátý ročník Artiklu.

Tags: , ,
K Zemi hleď!

K Zemi hleď!

Trpělivosti dochází čas. Prohlubujeme prostor za očními víčky ve snaze zapomenout na vymírání květů, jejichž semínka jsme sice zaseli, ony však kvetou bez nás. Stáváme se otroky meditativních technik, jejichž původ vyhasl už dávno. Držíme vzduch v plicích a pak lapáme po tom, čeho je teď nedostatek, protože chceme, protože mezi výdechem a nádechem se to tak má dělat. Někdy se zdá, že jsou zakořeněny v hlubokém nočním spánku s navždy zaslepenýma očima, ten je však záhy demaskován jako pouhý dřímot narušitelný i spadnutím jehly.

Tags: ,