_________________________Ivan Wernisch ve verších milovaných

Ivan Wernisch ve verších milovaných

Činohra Národního divadla uvede 13. června 2024 ve světové premiéře inscenaci Wernisch. Na jeviště se tak dostane dílo básníka, překladatele, editora, novináře, pábitele, mystifikátora, solitéra, poutníka a snivce Ivana Wernische optikou jeho přítele, režiséra Jana Nebeského.

Tags: , ,
Nezapomenutelný víkend pohody

Nezapomenutelný víkend pohody

Nejoblíbenější festival na Slovensku Pohoda slibuje nezapomenutelný víkend. Vystoupí Queens of the Stone Age, Peggy Gou, Skepta, Pendulum, Royal Blood, James Blake, Morcheeba, Black Pumas a spousta dalších.

Tags: , ,
Kulturní diverzita akcentovaná v kruhu

Kulturní diverzita akcentovaná v kruhu

Ne vždy si dovolí sbírková expozice otevírat palčivá témata. Ne vždy si jich dovolí otevřít programově až tolik. Právě výstava Group Therapy, která je k vidění v Domě U Kamenného zvonu, představuje díla z umělecké sbírky Deutsche Telekom, která se jako jedna z mála mezinárodních sbírek se soustředí na současné umění východní a jižní Evropy.

Tags: , ,
Zviditelňování skrytých společenských témat

Zviditelňování skrytých společenských témat

Mezinárodní festival performance a multimédií Re-connect Art pořádaný Nadací Prague Biennale se koná v termínu od 29. května do 15. června 2024. Osidluje venkovní prostory piazzetty a bývalou restaurační budovu Národního divadla v Praze (tzv. Themos).

Tags: , , , ,
Patrik Kriššák

Patrik Kriššák

Tags: ,

Jan Burian

Tags:
Symfonie se překlápí v záplavu barev

Symfonie se překlápí v záplavu barev

Chromatická synopsie neboli barevné slyšení označuje neurologický jev, při němž jedinec vnímá akustický vjem opticky. Je přímo schopen vidět hudbu, jednotlivé tóny k sobě vážou různé barevné odstíny. Kombinaci hudby a výtvarného umění zpopularizoval již Vasilij Kandinskij, ruský průkopník abstraktního umění, který ve svých dílech vizualizovat hudbu. Zvuk se tak materializuje v médiu malby.

Tags: ,
Za svobodný film!

Za svobodný film!

Lovecká komedie Stovky bobrů aktivuje mozkové závity nezatížené kulturními a společenskými konvencemi. Proto bude i za desítky let stejně zábavná jako dnes. Tornádo gagů odkazuje k tomu nejlepšímu z historie hraných a animovaných grotesek.

Tags: ,
Naše proděravěná skutečnost

Naše proděravěná skutečnost

Když se chceme dozvědět něco o válečné situaci, zapínáme televizi, pročítáme internetové články, kontrolujeme vlákna na twitteru, posloucháme příběhy. Běžně z těchto důvodů nenavštěvujeme galerie. Umělecká tvorba však může překračovat horizont pouhé informovanosti, neboť utváří jiný typ sdělení založený na blízkosti a afektu. Co se ve vztahu k umění můžeme o válce a světě naučit, nebo lépe řečeno, co můžeme zakusit?

Tags: , ,
Jemné linie rokoka

Jemné linie rokoka

Nová výstava v Pavilonu skla Klatovy byla připravena ve spolupráci s Klatovskými katakombami jako doprovodný program konference Barokní jezuitské Klatovy, která se letos koná již pošestnácté.

Tags: ,
V pasti p(s)aní

V pasti p(s)aní

Rychlost světla nezná čas, já znám jen rychlost psaní. Dává možnost promyslet každý další krok, na kterém beztak záleží jenom trochu.

Tags: ,
Srovnání i vhled skrze tři sta uměleckých děl

Srovnání i vhled skrze tři sta uměleckých děl

Hlubinnou sondou skrze umělecká média je aktuálně probíhající výstava Nové realismy v Městské knihovně Galerie hlavního města Prahy. A kam vtahuje a co předkládá? K vidění je život v meziválečném Československu a to skrze tři sta děl.

Tags: ,
Vize možných budoucností

Vize možných budoucností

Česká republika, drobná země uprostřed Evropy, často vnímána svými obyvateli jako jedinečný klenot ukrytý za horami, oáza klidu uprostřed neklidného světa, je vpravdě místem s hluboce zakořeněným zakladatelským mýtem, jehož obraz je neustále rozvíjen na mnoha úrovních. Mýtem, který je iracionální fikcí, která skrývá strach ze složitosti, proměnlivosti a neurčitosti současného světa. Fikce, kterou lze velmi silně a zřetelně pozorovat i na úrovni architektury a urbanismu.

Tags: ,
Group Therapy – Collections in Dialogue

Group Therapy – Collections in Dialogue

Ohrožení demokracie, vzestup autoritářských režimů, nesnášenlivost vůči menšinám, cizincům a lidem s odlišnými názory, apatie a lhostejnost tváří v tvář klimatické krizi, terorismus a dobyvačné války místo mírového soužití – svět se vymkl z kloubů. Ve výstavě GHMP Group Therapy v Domě U Kamenného zvonu nahlíží přes 40 umělců na současné problémy našeho světa

Tags: , ,
Vesna 2.0

Vesna 2.0

Ke konci května proběhne v Jurkovičově vile zahájení výstavy Vesna 2.0 fotografky Michaely Karásek Čejkové a designérky Veroniky Velčovské Jirouškové. Výstava reaguje na různé souvislosti a vztahy, jimiž je Jurkovičova vila opředena. Autorky se více než na samotný ikonický dům zaměřují na to, co jej obklopuje.

Tags: , ,
Od středověku, přes avantgardu a poválečné umění až ke krajině jižních Čech

Od středověku, přes avantgardu a poválečné umění až ke krajině jižních Čech

Stálá expozice Chrámem, kruhem, strání situovaná do Wortnerova domu v Českých Budějovicích představuje výběr ze sbírkových předmětů Alšovy jihočeské galerie. Základem sbírky, a tedy prvními přírůstky, byla díla středověkého umění.

Tags: , ,