_________________________Okvětní plátek

Okvětní plátek

Březen je první jarní měsíc. Již únor navozuje jakési zaslíbení tomu zajisté nejpůvabnějšímu ročnímu období. V dětství tento čas patřil také oblevám a tání. Pouštěli jsme papírové lodičky po obrovských kalužích nebo potůčkách hrnoucích se k městským kanálům. Na trzích a nárožích prodávaly růžolící tetky tulipány, narcisy a obzvláště vzácnou mimózu. Zatímco zima vybízí spíše k četbě detektivních románů, jaro patří zahradnickým katalogům, sázení ovocných stromů a v neposlední řadě Zahradníkovu roku Karla Čapka.

Tags: ,
Šum náš vezdejší

Šum náš vezdejší

Jaké filmové prostředky vystihují děsy horečnaté noci? Málokdo z této otázky vyšel se ctí jako začínající tvůrce Kyle Edward Ball. Minimalistický horor Skinamarink, jehož je autorem, patří k obrazově nejpozoruhodnějším filmům posledních let.

Tags: ,
Černobílý svět K. O. Hrubého

Černobílý svět K. O. Hrubého

Galerie hlavního města Prahy si na jaro připravila velkou retrospektivní výstavu fotografa Karla Otty Hrubého. Ta bude k vidění v Domě fotografie od 7. března.

Tags: , ,
Básník je mrtev! A my jsme ho zabili

Básník je mrtev! A my jsme ho zabili

Procházím se mezi milétskými troskami z 1. století př. n. l., míjím torzo vysochaného starověkého vojáka a nahé mužské postavy s rohem hojnosti. Zdobí monumentální bránu, která vedla na Jižní tržiště. Jako součást agory rámovala možnosti veřejného života, který Hannah Arendtová zasazuje do tohoto hlavního náměstí, kde se formovala politická aktivita.

Tags: ,
Podnikavě s uměním

Podnikavě s uměním

Kreativní centrum KUMST je spojením umění a podnikavosti. Věnuje se třem oblastem podpory kreativců a poskytuje konzultační podporu, týkající se vzdělání v podnikání. Konzultace probíhají for­mou diskusí či lekcí s profesionály z oboru a 80 procent ceny dotujeme my! Sídlíte v JMK a potřebujete poradit? Kontaktujete nás.

Tags:
Schnitzlerovo rejdění aneb efekt vyprázdnění

Schnitzlerovo rejdění aneb efekt vyprázdnění

Postavy Reje zejí prázdnotou; chybí cit, morálka i rozum.Vyprá­zdněnost přestává být nešťastnou výjimkou a stává se normalitou. Možná byla běžná vždycky, jen jsme si to nechtěli přiznat. Inscenačnímu týmu Schnitzlerova Reje se podařil skvělý vtip. Právě prázdnotu duše totiž chápe jako prostor, v němž lze teprve něco smysluplného říct.

Tags: , ,
Barevná zahrada  plná designu

Barevná zahrada plná designu

V Domě umění Ústí nad Labem bude 22. března zahájen nultý ročník čtrnáctidenního festivalu Design Ústí s podnázvem Zahrada ctností a neřestí. Kromě každodenního programu v podobě přednášek, workshopů či diskusí bude po dlouhé době k vidění nejčerstvější design studentů, absolventů a dalších osobností spjatých s Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Tags: ,
Páchání mimo chápání

Páchání mimo chápání

Když jde člověk k psychologovi, tak by mu neměl všechno žrát, stejně jako on nebude všechno žrát jemu. Měla by to být rovnocenná spolupráce. To, že jsem paranoidní, neznamená, že po mně nejdou.

Tags: ,
Činohra do Stavovského divadla přivede největší večírek

Činohra do Stavovského divadla přivede největší večírek

Euripidovy Bakchantky představují oslavu vína, svobody, ale i střídmosti a pokory. Ukazují, že ačkoliv je opojení lidskou potřebou a přirozeným pudem, musí se řídit jasnými pravidly a mít přesná ohraničení (ať už v podobě tradičních dionýsovských slavností, divadelní události či ohraničení v podobě vnitřní disciplíny a pokory). Jinak se také dost dobře může stát, že takové veselí skončí utrženou hlavou.

Tags: , , , ,
Do nitra i do světa

Do nitra i do světa

Soul, RnB, elektronika i reggae, a k tomu závažná poselství. Svým osobním tónem zaujal už její debut Victims of Truth (2005), když loni vydala dlouho očekávané album Love Supreme, měla už statut mimořádné muzikantky a světoběžnice. Vyrůstala v Nigérii. Když jí bylo devatenáct, přestěhovala se do Německa. „Má hudba je univerzální,“ říká hudebnice Nneka. „Je ale zajímavé sledovat, na jaká místa mě dokáže přivést.“ Jedním z nich teď bude pražský Palác Akropolis.

Tags: , ,
Dvojznačná hra v intenzivních barvách

Dvojznačná hra v intenzivních barvách

Výstava Matěje Macháčka, malíře a absolventa AVU, v pražské Etcetera Art může být pro návštěvníky až nečekaným setkáním s intenzitou barev a dvojznačnou hrou mezi křehkostí techniky inspirované dálným východem a až performativním vstupem autora samotného do imaginárních prostorů svých obrazů.

Tags: , ,
Michal Škapa aka Tron

Michal Škapa aka Tron

Tags: , ,

Pavla Melková

Tags: , ,
Jedno město, jeden dům, jedna řeka

Jedno město, jeden dům, jedna řeka

Prozaický příběh spisovatelky a novinářky Martiny Leierové zakládá svůj děj na obyčejném činžovním domě skrývající mnohá tajemství ve Městě, kterým protéká Řeka.

Tags: , ,
Smrtelně umělecké relace

Smrtelně umělecké relace

Dne 5. ledna zemřel ve věku 94 let audiovizuální umělec Michael Snow. Obdiv k jeho tvorbě následně vyjádřilo nepočítaně filmařů. Mnoho z nich už Snoweovi složilo poctu ve svých dílech a zajistilo tak, že bude jeho revoluční odkaz žít i nadále. Režisér a scenárista Jan Bušta je jedním z nich. Na loňském Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava měl premiéru jeho snímek á-B-C-D-é-F-G-H-CH-í-JONESTOWN, v kterém Bušta kreativně naložil se Snoweovým odkazem. Film nyní vstupuje do kinodistribuce.

Tags: ,
Od litografie k ofsetu

Od litografie k ofsetu

Tématem únorového Artiklu je Oslava. Pokud se nejedná o rodinnou slavnost, ale o širší, až veřejné pojetí, bývalo zvykem ji oznamovat pomoci plakátu. Toto slovo pochází z francouzského placard ve významu veřejně vyvěšeného návěstí buď úředního nebo soukromého. Tento pojem nás zavádí k synonymu affiche, které znamená již doslova reklamní nápis. Předchůdci tohoto reklamního útvaru mají kořeny již ve starém Egyptě, texty byly původně tesány nebo ryty do kamenných, či měděných desek a vystavovány na veřejných místech, jednalo se ovšem spíše o veřejná oznámení. Tento zvyk pak přešel i do starého Řecka.

Tags: , ,
Aplaus sukním pro všechny

Aplaus sukním pro všechny

Oblečení není zanedbatelnou složkou našeho života, představuje jakousi druhou kůži, která odděluje naše tělo od okolního světa. Se smrtí Vivienne Westwood se znovu zjitřila otázka oděvu jako politického statementu. Ať už jsme si toho vědomi, nebo ne, politika je v něm vedle dalších rozměrů vždy nezbytně přítomna. Co vypovídají současné genderové normy v oblékání o stavu naší společnosti a přichází období jejich tání?

Tags: ,